EFOP-4.1.3-17-2017-00306 - Tájékoztató közlemény

Publikálva: 2019. március 20.

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

                   LOGO

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY      

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert a Bogyiszlói Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 57.864.744 Ft, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2017.10.01. – 2018.12.20. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.20.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00306

A kedvezményezett neve, címe: Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalma:

Bogyiszló településen egy általános iskola található két feladat ellátási hellyel. Az iskola nyolc évfolyamos, sajátossága, hogy a környező nagyobb települések közelségének ellenére „túlélte” a szabad iskolaválasztás által biztosított gyermek elvándorlást.

A székhely épületének egy része több mint 100 évvel ezelőtt épült, akkor a református egyház tulajdonában állt. Ahogy a korábbi fenntartók forrásai engedték, próbálták fejleszteni, karbantartani az épületeket, azonban nagy felújítás 1984-ben történt, ekkor épült a számítástechnika terem is.

 

Nélkülözhetetlenek a megcélzott infrastrukturális fejlesztések: az alsó tagozat folyosóinak, az épületben található irodák felújítása, 5 db tanterem korszerűsítése, vizesblokkok felújítása, akadálymentes WC kialakítása, a könyvtár felújítása, eszközök, bútorok, udvari játékok beszerzése.

Infokommunikációs akadálymentesítés (indukciós hurok+táblák)

 

Műszaki szakmai eredmény

A projekt keretében felújítással, átalakítással vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség: 6 db

 

Monitoring mutatók

Fejlesztéssel érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 160 fő

Cél elérési dátuma: 2018.12.20.

 

A fejlesztéssel megvalósul a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja: fokozni az intézmény eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelést, emelni a nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát.

További információ kérhető: 
Szekszárdi Tankerületi Központ
7100, Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Gerzsei Péter igazgató
telefonszám: 06-74-795-243

Menü

Navigáció