EFOP-4.1.3-17-2017-00303 - Tájékoztató közlemény

Publikálva: 2019. március 20.

A FADDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

                 LOGO

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

     

A FADDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

 A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 62.568.000 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2017.10.01. – 2018.12.20. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.20.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00303

A kedvezményezett neve, címe:

                                               Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalma

Az iskola a 4083 főt számláló nagyközség központjában helyezkedik el.

Két épületben folyik az oktatás. A Mátyás király utcai épületet (emeletes iskola) 1927-ben építtette Klebelsberg Kunó. A Váci utcai épületben 54 évvel ezelőtt kezdődött meg a tanítás.

Mindkét épületben alapfokú oktatás-nevelés zajlik.

 

A Váci utcai épület (székhely) ad otthont az alsó tagozatos, valamint az 5. évfolyamos tanulóknak.

Az épület és környékének állapota jónak mondható. Az épülethez közvetlenül kapcsolódik a község sportcsarnoka, amelyben megoldható a mindennapos testnevelés.

Ebben az épületben a tantermek állapota jó, felújításra az iskolai könyvtár, a mosdó és az udvar szorulnak.

A gyermeklétszámhoz képest kevés a mosdó és a WC, állapotuk is leromlott. A padlóburkolat elhasználódott, takarításuk szinte lehetetlen, a szennyvíz szaga visszaáramlik, és az egész épületben érezhetővé válik. A könyvtárban a villamoshálózat elhasználódott.

Az épületnek nagyon szép belső udvara van, de sajnos játékkal nem rendelkezik.

Pedagógiai célok elérése érdekében közösségi terek kialakítását szeretnénk itt megoldani.

A Mátyás király utcai épületben tanulnak a 6-8 évfolyamos tanulók.

Az épület felújításra szorul. Akadálymentesítés egyáltalán nem történt. A tantermek felújítására évek óta nem került sor, kopottak, takarításuk nehezen megoldható, a villanyvezetékek elavultak, sok problémát okoznak, a termek ajtaja és padozata, illetve a 2 bejárati ajtó állapota is rendkívül rossz.

A bejárati ajtókon és a folyosókon lévő hatalmas üvegfalakon a téli fűtési szezonban rengeteg hő távozik amiatt, hogy tönkrementek a nyílászárók keretei.

Az épület udvarán betonos pálya van, de sajnos elavult, felújításra szorul, a körülötte lévő futópályával és ugrógödörrel együtt.

Mindkét épület gázfűtéssel rendelkezik.

A két épületben megfelelő számú (10+7) és méretű tantermek, számítástechnika szaktanterem található. Az épületekben működő tantermek, szaktantermek, könyvtár, sportcsarnok kihasználtsága maximális.

 

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

 

Fadd - Mátyás király u. 

  

 

·         Bitumenes kézilabdapálya, ugrógödör felújítása

·         Sporteszközök beszerzése

·         Akadálymentesítés (lépcsőlift)

·         4 db földszinti tanterem korszerűsítése, folyosó felújítása, folyosók üvegfalának hőszigeteltre cserélése

·         Infokommunikációs akadálymentesítés

 

Fadd- Váci Mihály u.

·         Iskolai könyvtár belső felújítása, meglévő bútorok cseréje

·         Akadálymentes WC kialakítása (felnőtt férfi helyén)

·         Vizesblokk felújítása

·         Udvari játékok beszerzése és telepítése 4 tanterem bútorcseréje

·         A természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése, eszközök beszerzése

 

Műszaki szakmai eredmény

A projekt keretében felújítással, átalakítással vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség: 11 db

 

Monitoring mutatók

Fejlesztéssel érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 266 fő

Cél elérési dátuma: 2018.12.20.

 

A támogatással megvalósul a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja: miszerint fokozni az intézmény eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelést, emelni a nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát.

 

További információ kérhető: 
Szekszárdi Tankerületi Központ
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Gerzsei Péter igazgató
telefonszám: 06-74-795-243

Menü

Navigáció