EFOP-4.1.3-17-2017-00231 - Tájékoztató közlemény

Publikálva: 2019. március 20.

ŐCSÉNYI PERCZEL MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

                LOGOTÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY


ŐCSÉNYI PERCZEL MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 84.712.741 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2017.10.01. – 2018.12.20. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.20.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00231

A kedvezményezett neve, címe: Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalma

Az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola a település három helyszínen működik, változó infrastrukturális körülmények között.

Az Őcsény, Perczel u. 1. szám alatti székhelyén található a felső tagozat négy osztálya. Itt kapott helyet két szaktanterem is (a természettudományok terme, és a zene – nemzetiségi német terem kombinálva), irattár, fejlesztő terem, raktár és takarító helyiség.

Az emeleten található a tanári szoba, a vezetői, helyettesi, iskolatitkári irodák és az informatika szaktanterem. Mind a földszinti, mind az emeleti rész rendelkezik vizesblokkal.

Az épület állapota alapvetően megfelelő, a tantermek felszerelése viszont rendkívül elavult, szükség van új bútorok, tanulópadok, tanulói székek, tanári asztalok és székek beszerzésére.

 

Az Őcsény, Hősök tere 2. szám alatti telephelyen találhatóak az alsó tagozatos osztálytermek, ahol a felső tagozattal ellentétben nagyon rossz infrastrukturális állapotok vannak, elhasználódott a padló, rossz, egészségtelen a világítás. Nem záródnak megfelelően az ablakok, esetenként szegelve vannak, ami balesetveszélyes lehet, és energetikai szempontból is rendkívül kedvezőtlen. A termek bútorzatának cseréje korábbi pályázatból már megtörtént, így ebben az esetben újabb eszközbeszerzésre nincs szükség. Itt elsősorban a padló felcsiszolására, a nyílászárók cseréjére, valamint az elektromos hálózat korszerűsítése van szükség a projekt keretein belül.

Összességében 6 db, közel 200 m2 területű tanterem felújítása történik meg az alsó tagozatos tantermekben, (padlócsiszolás, nyílászárócsere, világításkorszerűsítés, festés) és 6 db tanterem teljes bútorzatának cseréje a felső tagozatos tantermekben.

A csoportbontások megoldása érdekében szükséges egy újabb tanterem kialakítása, amely biztosítja, hogy a bontott csoportok is ideális körülmények között, megfelelően felszerelt teremben dolgozhassanak.

Az Őcsény, Hősök tere 2. szám alatti épület hátsó részében található egy nagyobb helyiség, közel 40 m2, mely jelenleg raktárként funkcionál. A terem közepén lévő kémény elbontásra kerül, egy bejárati ajtó és két másik ajtó, valamint két nagyobb és két kisebb ablak cseréje történik meg. Szükség van a villamos hálózat és a fűtés korszerűsítésére is. A helyiség új aljzatot kap, valamint egy nem használatos ablak kerül befalazásra. A terem bútorszükséglete két darab zárható szekrény, egy polc, 12 db asztal és 12 db szék.

 

Az iskola rendelkezik egy harmadik épülettel is Őcsényben a Fő u. 41. szám alatt. Itt zajlanak a mindennapos testnevelés órái, szükséges a tornaszoba korszerűsítése.

Az épületben található a tornaterem, valamint egy lány- és egy fiúöltöző a hozzá tartozó vizesblokkokkal és zuhanyzóval együtt. Egy nevelői iroda, vizesblokk és kézmosó foglal még helyet az épületben. Mind a tornaterem, mind a szertár, mind az öltözők, mosdók, vizesblokkok, tanári szoba teljes körű felújítására kerül sor, amely mellett megvalósul az épület akadálymentesítése is.

A felújításokon túl eszközbeszerzésként jelenik meg a projektben a mindennapos testnevelés megfelelő színvonalon történő megvalósításához szükséges sporteszközök beszerzése.

 

Műszaki szakmai eredmény

A projekt keretében felújítással, átalakítással vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség: 18 db

 

Monitoring mutatók

Fejlesztéssel érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 177 fő

Cél elérési dátuma: 2018.12.20.

 

A fejlesztéssel megvalósul a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja: fokozni az intézmény eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelést, emelni a nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát. 

További információ kérhető:

Szekszárdi Tankerületi Központ 
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Gerzsei Péter igazgató
telefonszám: 06-74-795-243

Menü

Navigáció