EFOP-4.1.3-17-2017-00223

Publikálva: 2019. február 20.

A Gyöngyösi Arany János Általános Iskola infrastrukturális megújulása

Sajtóközlemény a projekt zárásáról

2018. 12. 10.

Hatvani Tankerületi Központ

a Gyöngyösi Arany János általános iskola infrastrukturális megújulása

 

A Hatvani Tankerületi Központ 27,69 millió forint támogatást fordított „A minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Gyöngyösi Arany János Általános Iskolában” című pályázat keretében az intézmény fejlesztésére.

A megvalósult infrastrukturális fejlesztés az általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet magasabb színvonalú biztosításával hozzájárul a tanulók optimális fejlődésének biztosításához, a minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés megvalósításához.

A Gyöngyösi Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése során a bejárati portál cseréje, a mosdóblokkok teljeskörű felújítása, a beázások megszüntetésére, 4 tanterem festésére került sor, valamint iskolabútorok, eszközök beszerzése történt meg.

 

A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósította meg Európai Uniós forrásból.

A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

A beruházás megvalósításával az iskola - megőrizve hagyományos értékeit - innovatív intézményként, magas színvonalon felel meg az új kihívásoknak és elvárásoknak.

 

Az iskolában megvalósuló infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés még vonzóbbá teheti az intézményt a környező kistelepüléseken elők körében is.

 

A projekt megvalósítása 2017. 12. 01-től 2018. 12. 10-ig tartott.

 

Azonosítószám: EFOP-4.1.3-17-2017-00223

Támogatás összege: 27 699 455 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu. oldalon olvashatnak.

 

 

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: ZnrGepKULXxEWCvww6iwViGMaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==Sajtóközlemény a projekt indításáról

2018. 03. 12.

Hatvani Tankerületi Központ

a Gyöngyösi Arany János általános iskola infrastrukturális megújulása

 

A Hatvani Tankerületi Központ 27,69 millió forint támogatást nyert „A minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Gyöngyösi Arany János Általános Iskolában” című pályázat keretében. A tervezett infrastrukturális fejlesztéssel az általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet magas színvonalon lesz biztosított, hozzájárulva ezzel a tanulók optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés megvalósításához.

 

A Gyöngyösi Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, a tartalmi, módszertani megújulás, a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében történik. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

A beruházás megvalósításával az iskola megőrizve hagyományos értékeit innovatív intézményt működtet, magas színvonalon felel meg az új kihívásoknak és elvárásoknak. A tervezett fejlesztés révén megteremtődnek a feltételek a vertikális és horizontális hálózati tanulásra, hosszú távon javul a munkaerőpiacra belépés esélye, az élethosszig tartó tanulás alapjainak kialakítása és támogatása. Az intézmény infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a mosdók teljes körű felújítását, a hátsó termek nedvesedésének és a nyaktag épület beázásának megszüntetését, valamint a tantermek festését eredményezi.

 

Az iskolában megvalósuló infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés vonzóvá teheti az intézményt a környező kistelepüléseken, csökkenti a többi oktatási intézmény elszívó hatását. A tervezett program számos hátrányos helyzetű gyermek életét érinti kedvezően. Ennek eredményeként nőhet a régión belüli társadalmi kohézió, javulhat az esélyegyenlőség, és így a korszerű térségi iskolák megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez is hozzájárulhat.

 

A beruházás kezdete 2017. 12. 01., tervezett befejezése 2018. 09. 30. A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg, melyek révén az intézmény alkalmassá válik a nevelő-oktató munka precíz és hatékony ellátására.

 

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu. oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: wxQbQGm5j5wWNaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==

Menü

Navigáció