EFOP-4.1.3-17-2017-00098 a Szemerei Általános Iskola projektje

Szerencsi Tankerületi Központ által elnyert EFOP-4.1.3-17-2017-00098 azonosítószámú projekt során a Szemerei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése valósult meg.

Kedvezményezett: Szerencsi Tankerületi Központ


Projekt címe: SZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE


PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: EFOP-4.1.3-17-2017-00098


A Szerencsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra EFOP-4.1.3-17-2017-00098 azonosító számú pályázatot valósított meg.
Az iskola épülete már részben felújításra került. Jelen fejlesztés során a sportudvar került fejlesztésre, mely az intézmény telekhatárán található folyó túlpartján található, melyet az Önkormányzat biztosított az iskola részére. A megközelíthetőség biztosítására a fahíd újjáépítése, valamint térköves járda építése valósult meg. A sportpálya 14x26 méter méretű, műfüves borítású, időtálló focikapukkal és labdafogó hálóval felszerelt. Tereprendezés, és földtükör készítés után 12 cm tömörített zúzottkő aljzatra került a műfüves burkolat futballpálya felfestéssel. A pálya két végére talajhoz lehorgonyzott focikapuk készültek. A patak felőli oldalra 5 m magas labdafogó hálórendszer készült. 4 db kandelláber gondoskodik a világításról.

A beruházás összköltsége 30.000.000 Forint, mely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megkezdésének dátuma: 2017.11.01. napja


A projekt befejezési dátuma: 2018. 12. 14. napja.

Menü

Navigáció