EFOP-4.1.2-17-2017-00074 - Tájékoztató közlemény

Publikálva: 2018. március 2.

A NAGYDOROGI SZÉCHÉNYI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

                   LOGO

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY


A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert a Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 430.360.855 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2017.10.01. – 2019.11.30. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.11.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00074

A kedvezményezett neve, címe:
Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalma

A Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola négy feladatellátási helyen, öt épületben működik.

 

A jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztések kizárólag a Nagydorog, Kossuth u. 67. szám alatti, valamint a Kossuth u. 70. szám alatti feladatellátási helyeket érintik.

Az évek során a külső felújítások mellett az épületek belső felújítása elmaradt. Jelenleg rossz állapotban van a világítás, fűtés, cserére szorulnak a belső nyílászárók, az osztálytermek és a folyosók burkolata is, valamint a bútorzat jelentős része is elhasználódott.

A sportcsarnoknál is felújítási munkálatok szükségesek, sem az öltözők, sem a szertár mérete nem alkalmas a szükséges igények kielégítésére. A technika terem épülete sem a legmegfelelőbb.

A meglévő tantermek nem alkalmasak a jelenlegi kor követelményeinek, illetve az osztálylétszámok alakulásának, ezért kisebb méretű és több tanteremre van szükség a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és a csoportbontások hatékony megoldása miatt.

 

Ezen célok elérése érdekében építési, felújítási, eszközbeszerzési feladatok valósulnak meg a projekt keretében:

-       Az alapfokú oktatást biztosító tantermek, szaktantermek és a hozzájuk kapcsolódó kötelező helyiségek felújítása.

-       Az új építések között szerepel új igazgatói, igazgatóhelyettesi, tanári szoba kialakítása, technika- és háztartástantermek építése mintegy 380 m2-en.

-       A már meglévő és felújításra kerülő sportcsarnok mellett 2 db új öltöző, raktár, testnevelő tanári szoba kerül építésre mintegy 180 m2-en.

-       A Kossuth Lajos utca 70. szám alatti épületben 3 db 75 m2-es emeleti tanteremből 25 m2 kerül leválasztásra, itt csoportfoglalkoztató terem kialakítása, földszinti vizesblokk felújítása, akadálymentes WC kialakítása valósul meg, valamint 1 db földszinti tanterem felújítása, a főbejárat akadálymentesítése és infokommunikációs akadálymentesítés történik meg, közösségi helyiségek kerülnek kialakításra.

-       A Kossuth Lajos utca 67. szám alatti épületben a régi irodák helyén 5 db csoportfoglalkoztató terem kialakítása, 10 db tanterem felújítása, földszinti folyosó feltörése, betonozása, burkolása, 1 db földszinti tanterem felújítása valósul meg, valamint infokommunikációs akadálymentesítés történik. Ezen kívül megújul az iskola udvara, felújításra kerül a sportudvar, ahol a régi bitumenes pálya felújítása (pályaborítás 21mx52m) és többféle sportra alkalmassá tétele valósul meg, kézilabda-pálya (kapukkal), röplabda-pálya (hálóval), kosárlabda (palánkokkal), futópálya, mellette távolugró gödör, a salakos pálya felújítása, valamint a dobókör felújítása történik.

-       A felújítási munkálatok keretében sor kerül a régi sportcsarnok és 2 db régi öltöző felújítására, a lapostető felújítására és a sportcsarnok padlójának felújítására.

-       A fejlesztésekhez kapcsolódik a tantermek teljes bútorzat cseréje, valamint mindkét helyen udvari játékok kerülnek beszerzésre.

 

Műszaki szakmai eredmény

Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken

 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 1600 m2 

 

Monitoring mutatók

Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 212 fő

Cél elérési dátuma: 2019.11.30.

 

A projekt hozzájárul az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztési céljainak eléréséhez, elősegíti a méltányos, minőségi és inkluzív köznevelés biztosítását, a tanulók hátránykompenzációját.

Menü

Navigáció