EFOP-4.1.2-17-2017-00043

Publikálva: 2022. február 28.

A Pétervásárai Általános Iskola infrastrukturális megújulása


Projektzáró Sajtóközlemény


Befejeződött a pétervásárai általános iskola infrastrukturális fejlesztése

 

A Hatvani Tankerületi Központ 574,6 millió forint támogatást nyert „A Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projektjére. Az intézményben a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásához szükséges infrastrukturális hátteret továbbfejlesztettük, növelve ezzel az intézményben tanuló 394 gyerek oktatási esélyeit.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

 

A Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolát a Széchenyi 2020 programban bővítettük és újítottuk fel. A fejlesztések célja a tartalmi, módszertani megújulás, valamint a minőségi oktatás megteremtése.

 

A beruházás részeként minden tanulónak egyenlő esélyeket teremtettünk az oktatáshoz, továbbá biztosítottuk a jelenkor elvárásainak megfelelő szintű oktatás feltételrendszerét. A felszerelt tantermek, szaktantermek, valamint az egyes művészeti ágak oktatásához, és a tehetséggondozáshoz szükséges termek hosszútávon biztosítják a 15 környező településről bejáró tanuló számára a korszerű és fenntartható nevelési-oktatási környezetet.

 

Az új tantermek, szaktantermek építésén kívül külön étkezőt és melegítő konyhát, valamint új könyvtárt és tanári helységet alakítottunk ki. Az iskola udvara sportburkolatot kapott, így a mai kor követelményeinek megfelelő közösségi tér is létrejött.

Az összetett infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés eredményeként a tanulók a mai kor igényeihez igazodó, minőségi, magas színvonalú oktatásban részesülhetnek.

 

A projekt kezdete 2017.11.01., tényleges befejezése 2022.02.28.

A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósította meg.

A támogatás pontos összege: 574 638 821 Ft

A projekt összköltsége: 659 195 373 Ft

A támogatás - Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezetének terhére - 84 556 552 Ft összeggel került kiegészítésre

Támogatás intenzitása: 87%

 

Azonosítószám: EFOP-4.1.2-17-2017-00043

További információ: www.kk.gov.hu\projektek-hatvan


Sajtóközlemény a Projekt Indításáról 

2017. 11. 03.

Hatvani Tankerületi Központ

 

Sajtóközlemény

a pétervásárai általános iskola infrastrukturális megújulása

 

A Hatvani Tankerületi Központ 574,639 millió forint támogatást nyert „A Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázatával. Az intézményben tervezett infrastrukturális fejlesztés megteremti a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásához szükséges infrastrukturális hátteret, növelve ezzel a gyerekek oktatási esélyeit.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

 

A Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése és a tartalmi, módszertani megújulás a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében történik. a Széchenyi 2020 program keretében.

 

Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, egyenlő esélyt teremtve, a jelen kor elvárásainak megfelelő szintű oktatás feltételrendszerét biztosítsa. A megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, valamint az egyes művészeti ágak oktatásához, a tehetséggondozáshoz és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök révén járul hozzá a köznevelés színvonalának emeléséhez. Az intézményben megvalósuló beruházások a minőségi, korszerű és a - feladatellátási hely tanulólétszámát tekintve- hosszútávon fenntartható nevelési-oktatási környezet megteremtését szolgálják.

 

A beruházás keretében új tantermek, természettudományos, informatikai és nyelvi labor, fejlesztő szoba, étkező és melegítő konyha, valamint új könyvtár és tanári helység kerül kialakításra. Az iskola udvara szilárd burkolatot kap, a mai kor követelményeinek megfelelő közösségi tér létrehozása valósul meg.

Az összetett infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés eredményeként a tanulók a mai kor igényeihez igazodó, minőségi, magas színvonalú oktatásban részesülhetnek.

 

A beruházás kezdete 2017.11.01., tervezett befejezése 2019.10.31.

A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg.

Támogatás pontos összege: 574 638 821 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

 

Azonosítószám: EFOP-4.1.2-17-2017-00043

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu\projektek-hatvan  oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: eYooquUjtvXT8ETTMNz5TaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==

Menü

Navigáció