EFOP-4.1.2-17-2017-00039

Publikálva: 2021. június 30.

A Parádi Általános Iskola infrastrukturális megújulása


 

2021. 06. 30.

Hatvani Tankerületi Központ

 

PROJEKTZÁRÓ Sajtóközlemény

Befejeződött a parádi Fáy András Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

 

A Hatvani Tankerületi Központ „A Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázatban és külön többlettámogatásban közel 454 millió forint támogatást nyert.  Az infrastrukturális fejlesztés eredményesebbé teszi a nevelést-oktatást, és hozzájárul a minőségi, fenntartható és hatékony közneveléshez.

 

Az intézmény infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése érdekében 14 db korszerűen felszerelt tantermet, 4 db művészetoktatási termet és közösségi tereket hoztunk létre, valamint a tornatermet is felújítottuk. A teljes épületet hőszigeteltük, a régi, elavult külső nyílászárókat kicseréltük, a fűtési rendszert korszerűsítettük, és napelemes rendszert telepítettünk. Az elektromos hálózatot teljeskörűen felújítottuk a hatékony működés érdekében. A filagórás zeneudvar és az emelet ráépítése által kialakított bővítményben létrejött egy új táncterem, amely a művészetoktatást szolgálja.

Hosszú távon az oktatás és foglalkoztatás biztosításától várható a település és térsége fejlődése. Ezért is fontos, hogy a településen és térségében élő tanulók a mai kor igényeihez igazodó, minőségi, magas színvonalú oktatásban részesüljenek. A beruházás közvetve hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, az egész életen át tartó tanulás képességének kialakulásához és a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedéshez.

A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósította meg, amelynek részeként - a felújításon és bővítésen túl - eszközök beszerzésre is lehetőség nyílt. 10 interaktív panelt szereztünk be és 6 tanterem bútorzatát cseréltük ki, így az intézmény alkalmassá vált a nevelő-oktató munka precíz és hatékony ellátására. A megújult intézmény 238 tanuló számára biztosít korszerű oktatási környezetet.

 

A projekt a Széchenyi 2020 programon belül valósult meg.

A beruházás kezdete 2017.11.01., befejezése 2021.06.30.

Azonosítószám : EFOP-4.1.2-17-2017-00039

Támogatás összege: 454.409.052,- forint

 

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/projektek-hatvan oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: HnzwAIVFhzSsSYNYZm5mkgYjaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==Tájékoztató a projekt előre haladásáról- 2020.05.27.

 

„Az EFOP-4.1.2-17-2017-00039 számú, " A Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése" című pályázatot a Hatvani Tankerületi Központ 2017-ben nyerte el. A támogatás összege  429 087 993 Ft volt, mely a gazdasági környezet változása miatt nem bizonyult  elegendőnek a beruházás finanszírozására. Egy eredménytelen közbeszerzési eljárást követően tankerületünk többletforrás-igénnyel fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához, melynek eredményeként  25 321 059 Ft forráskiegészítést kaptunk. Így összesen bruttó 454 409 052 Ft a projekt összköltsége. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt összesen 236 gyermeket érint, ők a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.

 

A második eljárás eredményeként 2020. 05. 18-án kötöttünk kivitelezési szerződést a Tarna '91 Kft-vel. Szerződés bruttó összege: 389 057 352 Ft. 

 

A mai napon (2020.05.27 ) átadjuk a munkaterületet. Az eseményt megtiszteli jelenlétével a térség országgyűlési képviselője, Horváth László Úr is.

A projekt kivitelezési munkálatai  2021. 04. 19-én fejeződnek be.

A kivitelezés 2020 szeptemberétől a részlegesen működő épületben folytatódik, ezért nagyon fontos volt a szerződéskötés pillanatában a műszaki munkák területi és időbeni beosztásának egyeztetése az intézmény vezetésével.

A tervezett beruházás során az iskolaépület és tornaterem egyaránt  megújul. Hőszigetelés, nyílászárócsere, épületgépészeti és elektromos munkák, valamint padlóburkolat-csere valósul meg. Emeletráépítéssel  új táncművészeti szaktantermet alakítunk ki és megújuló energiaforrás telepítését is elvégezzük.

A zöldterület-fejlesztés mellett az udvaron egy kerti pavilonnal ékesített zeneudvar is szolgálja majd a  művészetoktatás színvonalának további emelését.”

  


         Sajtóközlemény a projekt indításáról-2017.11.03.


Hatvani Tankerületi Központ

 Sajtóközlemény

a parádi általános iskola infrastrukturális megújulása

 

A Hatvani Tankerületi Központ 429,088 millió forint támogatást nyert „A Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében. Az intézményben tervezett infrastrukturális fejlesztés lehetővé teszi a nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését, és hozzájárul a tanulók optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés megvalósításához.

 

A parádi Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése, a tartalmi, módszertani megújulás, a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében történik. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Az infrastrukturális fejlesztés révén megvalósul a térségben a tanulók minőségi nevelés-oktatáshoz való hozzáférése. A modern kor igényeinek megfelelő köznevelési intézmény a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve elősegíti a hátránykompenzációt, és hozzájárul a minőségi oktatás megteremtéséhez. A szabad iskolaválasztásra is figyelemmel a térségben élő családok számára is vonzóbbá válik az iskola. Az intézmény infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése korszerűen felszerelt tantermek, laborok, fejlesztő helyiségek, művészetoktatási és közösségi terek létrehozását eredményezi, valamint a tornaterem teljes körű felújítását. Az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, a napelemes rendszer telepítése a költséghatékony működéshez is jelentősen hozzájárul.

 

Hosszú távon az oktatás és foglalkoztatás biztosításától várható a település és térsége fejlődése. Ezért is fontos, hogy a településen és térségében élő tanulók a mai kor igényeihez igazodó, minőségi, magas színvonalú oktatásban részesüljenek. A beruházás közvetve hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, az egész életen át tartó tanulás képességének kialakulásához és a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedéshez.

 

A beruházás kezdete 2017. 11. 01., tervezett befejezése 2019. 09. 30. A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg, melynek keretében felújításra kerülnek az iskola belső terei, megújul a tornaterem, új művészeti szaktantermek kerülnek kialakításra valamint eszközök beszerzésre is sor kerül, melyek révén az intézmény alkalmassá válik a nevelő-oktató munka precíz és hatékony ellátására.

 

Azonosítószám :EFOP-4.1.2-17-2017-00039

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu\ projektek-hatvan oldalon olvashatnak.

 

 

 

 

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: pEcAbam4zmQmaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==


Munkaterület átadás 2020. 05. 27. – Gyöngyösi TV –riport

Sajtóközlemény a projekt indításáról

Menü

Navigáció