EFOP-4.1.2-17-2017-00030

Publikálva: 2018. május 29.

XXI. századi köznevelési feltételek megteremtése Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Kedvezményezett neve: Győri Tankerületi Központ
Projekt címe: XXI. századi köznevelési feltételek megteremtése Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
Szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00030

Támogatás összege (Ft): 607 608.908,-
Összköltség (Ft): 614.315.564,-
Támogatási intenzitás: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.09.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.09.30.

A projekt célja az állami fenntartású intézmény valós, helyi igényekre alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az érintett intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő feladatellátási helyek kialakítása. Az adott projekt a téti székhellyel működő Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmény négy feladatellátási helyét érinti, így biztosítva a teljes területi lefedettséget a térségben. 

Az infrastrukturális fejlesztés kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek. Különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, informatikai eszközök. Továbbá a többfunkciós közösségi tér, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei. Valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges tér és speciális eszközök. 

A köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztésének meghatározó célja az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének, ezáltal az oktatás színvonalának emelése, és az intézmény eredményességének növelése, egyúttal a lemorzsolódási mutatók csökkentése.

A fejlesztés keretében végrehajtandó infrastruktúra fejlesztése fokozza az érintett intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát. A fejlesztés elősegíti a gyermekek, diákok hátránykompenzációját, továbbá hozzájárul a régiók közötti és régión belüli társadalmi összetartás erősítéséhez.

Az alábbi tevékenységek valósultak meg:

Bővítés és felújítás kivitelezése a Lébény, Iskola köz 2. szám alatti iskolaépületben

Felújítás kivitelezése a Lébény, Iskola u. 1. szám alatti iskolaépületben

Bővítés és felújítás kivitelezése a Bezi, Szabadság u. 65. szám alatti iskolaépületben

Felújítás kivitelezése a Mecsér, Dózsa u. 19. szám alatti iskolaépületben

Menü

Navigáció