EFOP-4.1.12-22-2023-00006

Publikálva: 2023. augusztus 31.

ISKOLÁK ELEKTROMOS RENDSZERÉNEK FELÚJÍTÁSA

2023. 08. 31.

Hatvani Tankerületi Központ

Sajtóközlemény a projekt zárásáról

Befejeződött a recski, tarnaleleszi és siroki iskolák elektromos rendszerének felújítása

 

A Hatvani Tankerületi Központ „A recski, tarnaleleszi és siroki iskolák elektromos rendszerének felújítása” című európai uniós projektben három iskolaépület elektromos hálózatát korszerűsítette. A pályázat célja volt a digitális oktatás működését lehetővé tevő, korszerű infrastrukturális környezet feltételeinek megteremtése, amely eredményesebbé teszi az intézményi működést.

A korszerűsítéssel érintett intézmények:

Recski Jámbor Vilmos Általános Iskola

Országh Kristóf Általános Iskola (Sirok)

Utassy József Általános Iskola (Tarnalelesz)

A felújítás során a mérőállomástól új erősáramú vezetékhálózatot építettünk ki. A beruházás biztosította az egyes helyiségek áramvételezési igényeit. Új kis és nagy megszakítókat szereltünk fel, és póthálózati pontokat is kialakítottunk. Lámpatesteket, kapcsolókat cseréltünk, új elosztószekrényeket telepítettünk, biztonsági világítást és kijáratjelzőket helyeztünk el, villámvédelmi rendszert szabványosítottunk. 

A projekt a Széchenyi 2020 programban valósult meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával.

A beruházásnak köszönhetően az érintett intézmények elektromos infrastruktúrája alkalmassá vált a későbbi digitális pedagógiai módszertani fejlesztésekre, így bővítve a gyerekek felkészítésének lehetőségét a 21. századi technológiai fejlődések nyomán bekövetkező változásokra. A beruházás energiahatékonyságot is eredményez, a jövőben csökken az energiafelhasználás, minimalizálható lesz a hálózati veszteség.

A projekt 2023. 08. 31-én lezárult.

Azonosítószám: EFOP-4.1.12-22-2023-00006

Támogatás összege: 149 999 990 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu\ hatvan\projektek oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

E-mail cím: jRps2DVaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==

2023. 03. 23.

Hatvani Tankerületi Központ

 

Projektindító Sajtóközlemény

iskolák eLektromos rendszerének felújítása

 

A Hatvani Tankerületi Központ 149,999 millió forint támogatást nyert „A recski, tarnaleleszi és siroki iskolák elektromos rendszerének felújítása” című pályázat megvalósítására  „Az állami fenntartású köznevelési intézmények elektromos rendszerének megújítása” című pályázati konstrukción. A pályázat célja az iskolák elektromos hálózatának megújítása, üzembiztossá tétele, korszerű tanulási környezet kialakítása, ami segíti az intézmények eredményességének növelésének, így hozzájárul a minőségi oktatáshoz, neveléshez való egyenlő hozzáférés megteremtéséhez és a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez. 

 

A felújítás során 3 épület elektromos hálózata újul meg.  A mérőállomástól új vezetékhálózatot építünk ki. A lámpatesteket, kapcsolókat kicseréljük, új elosztószekrényeket telepítünk, a biztonsági világítást és kijáratjelzőket helyezünk el, valamint a villámvédelmi rendszert szabványosítjuk, mely a nagyobb biztonságot és energiahatékonyságot eredményez. Az iskolák elektromos hálózatának megbízható működtetését biztosítani kell ahhoz, hogy a mostaninál lényegesen több digitális eszközt lehessen napi szinten, akár párhuzamosan is használni.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával.

A felújítással megteremtjük a digitális oktatás működését lehetővé tevő, korszerű infrastrukturális környezet feltételeit. Célunk olyan korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat kialakítása, informatikai eszközök és oktatási módszerek létrehozása az iskolákban, amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban résztvevő tanulók és tanárok munkáját, valamint olyan oktatást támogató rendszerek bevezetését és használatát teszik lehetővé, melyek eredményesebbé teszik az intézményi működést.

A projekt kezdete 2022. 10. 18. tervezett befejezése 2023. 08. 31.

A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg.

 

Azonosítószám: EFOP-4.1.12-22-2023-00006

Támogatás összege: 149 999 990 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

További információ kérhető:

E-mail cím: LsXSHo21laGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ== 

 

Menü

Navigáció