EFOP-3.3.7-17-2017-00048

Publikálva: 2019. február 22.

Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben

                     

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben

 

Az elnyert támogatás összege 78.982.652 forint, a támogatás mértéke 100,00 %
A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2017.10.01-2019.11.30.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.11.30.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.7-17-2017-00048
A kedvezményezett neve, címe:    Szekszárdi Tankerületi Központ
                                                    7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projektünk célja olyan informális és nem formális tanulási módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek:
- eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket az adott iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt;
- megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyéni és kiscsoportos tanulást, közös játékot.

 

A projekt támogatásával lehetőség nyílik új szakmai tartalmak és módszertanok kidolgozására, ezek között az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazására. Mindezek elvárásaink szerint növelik a tanulói kompetenciákat – különösen a problémamegoldó gondolkodást –, a vállalkozói és a kreatív készségeket fejlesztik. A projekt eredményeivel hozzájárul az iskolai közösségek fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához, megerősítéséhez, az informális tanuláshoz szükséges terek iskolán belüli kialakításához. A közvetlen célcsoportok mindegyike részt vett a projekt előkészítésében, tervezésében, ezáltal véleményük és érdekeik is tükröződnek a megvalósítási tervdokumentumokban. A projekt megvalósítása során leginkább az ő igényeiknek a kielégítésére törekszünk.

 

A projekt az alábbi fejlesztendő köznevelési intézményekben valósul meg:

-       Bogyiszlói Általános Iskola
-       Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
-       Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Menü

Navigáció