EFOP-3.2.5-17-2017-00044

Az „MTMI kompetenciák fejlesztése és pályaorientáció a Szerencsi Tankerületi Központban” elnevezésű, EFOP-3.2.5-17-2017-00044 azonosító számú projekt keretében a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) ismeretek bővítését tűzte ki célul a Szerencsi Tankerületi Központ.


Kedvezményezett neve

Szerencsi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-3.2.5-17-2017-00044

Projekt címe

„MTMI kompetenciák fejlesztése és pályaorientáció a Szerencsi Tankerületi Központban”

A szerződött támogatás összege

70.000.000 Forint

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A projekt tartalmának bemutatása

Szerencsi Tankerületi Központ  EFOP-3.2.5-17-2017-00044 azonosító számú  „MTMI kompetenciák fejlesztése és pályaorientáció a Szerencsi Tankerületi Központban”  című projekt keretében 70.000.000 Ft-ot nyert el.

A projekt megkezdésének dátuma

2018.01.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma

2022.03.31.

2018.01.01-2021.12.31 között a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt során pályaorientációhoz kapcsolódó, elsősorban az általános iskolai tanulóknak szóló, kiemelten az MTMI területek népszerűsítésével egybekötött programokat, rendezvények szervezését vállalta több feladatellátási helyszín, amelyek többek között múzeumi és vállalati látogatások segítségével igyekeznek a gyerekek műszaki, informatika és természettudományi horizontját bővíteni. A tanórához köthető tevékenységek szintén a projekt szerves részét képezik, amelyek keretében a gyerekek rendhagyó, tematikus órákon, találkozókon, iskolalátogatásokon, nyílt napokon, pályaválasztási rendezvényeken, vehetnek részt. Pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, matematika, logikus gondolkodást segítő, elektronikai és modellező, környezetismereti, stb.) szakkörök segítik a gyerekek ismereteinek bővítését. A sikeres megvalósításhoz több piaci szereplő is csatlakozott a megyéből, akik segítik munkánkat a jövő szakértelmének minél hatékonyabb kinevelése céljából.

Menü

Navigáció