EFOP-3.2.5-17-2017-00041

Publikálva: 2022. március 31.

A pályaorientáció megerősítése és a műszaki pályák népszerűsítése a Debreceni Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben

A pályaorientáció megerősítése és a műszaki pályák népszerűsítése a Debreceni Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben

Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola
Tóth Árpád Gimnázium
Szoboszlói Úti Általános Iskola
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Elnyert támogatási összeg (Ft)
189 420 099
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.04.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.03.31.


2018 | 10 | 09

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELKEZDŐDÖTT A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT EFOP-3.2.5-17-2017-00041 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „A PÁLYAORIENTÁCIÓ MEGERŐSÍTÉSE ÉS A MŰSZAKI PÁLYÁK NÉPSZERŰSÍTÉSE A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEIBEN" CÍMŰ PROJEKTJE

A projekt fő célja a pályaorientáció megerősítése a Debreceni Tankerületi Központ köznevelési intézményrendszerében, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki (MTMI) pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

A projekt a Debreceni Tankerületi Központ koordinálásával az Árpád Vezér Általános Iskola, a Szoboszlói Úti Általános Iskola, a Tóth Árpád Gimnázium és a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat együttműködése keretében valósul meg.

A részcélok között szerepel a tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, a tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére és a pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatására.

A célok elérése érdekében rendhagyó, tematikus órák, nyílt napok, pályaválasztási rendezvények, interaktív -életpálya-építéshez kapcsolódó -versenyek, pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, táborok valósulnak meg. A foglalkozásokon az algoritmikus gondolkodás, valamint a számolási és számítási készségek fejlesztése és az IKT eszközökkel, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenységek kerülnek előtérbe. A pedagógusok pályaorientációs felkészültségét belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok, pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozók szolgálják. A diákoknak biztosított programok, az eszközbeszerzések (robotok, 3D nyomtatók, kísérleti eszközök), az új típusú foglalkoztatási-oktatási tér létrehozása inspiráló módon segíti elő az MTMI területek fejlesztésén keresztül a műszaki pályák iránti érdeklődés növekedését.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Kedvezményezett neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A pályaorientáció megerősítése és a műszaki pályák népszerűsítése a Debreceni Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben

Szerződés száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00041

Támogatás összege (Ft): 189 420 099

Összköltség (Ft): 189 420 099

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2018.04.01-2022.03.31.

2022 | 03 | 31

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT A PÁLYAORIENTÁCIÓ MEGERŐSÍTÉSÉT ÉS A MŰSZAKI PÁLYÁK NÉPSZERŰSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKT A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

A Széchenyi 2020 program részeként, az EFOP-3.2.5-17-2017-00041 azonosító számú pályázaton elnyert közel 190 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően befejeződött “A pályaorientáció megerősítése és a műszaki pályák népszerűsítése a Debreceni Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben” című projekt, amelynek keretében megvalósult a tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, a tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai területek népszerűségének növelésével és a pedagógusok, valamint a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatásával.

A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények közül a Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola, a Tóth Árpád Gimnázium, a Szoboszlói Úti Általános Iskola és a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat voltak kedvezményezettjei a programnak. Az iskolai rendhagyó és tematikus órák, a fakultatív szakkörök, a középiskolai illetve   felsőfokú tanulmányokat elősegítő felkészítések, terepgyakorlatok és táborok lehetőséget teremtettek a tanulóknak arra, hogy kísérletezzenek, tudományos vitákat folytassanak, érveljenek,   csapatban dolgozzanak. A programok sikeres megvalósításában az ország számos intézménye és termelő vállalata is közreműködött. Köztük hat céggel és két egyetemmel együttműködési megállapodás keretében történt az aktivitások koordinálása és a fenntarthatóság biztosítása.  A pályázat keretében elkészült a Szakmatár és a hozzá kapcsolódó játékos vetélkedő módszertani füzet, valamint a minden tanévre összeállított  megyei pályaválasztási tájékoztató füzet. Négy nagy rendezvény keretében, Tudásfórum címmel az általános iskolai és a középiskolai osztályfőnökök kaptak átfogó képet a diákok reális pályaválasztásának elősegítéséről. A projekt jól szolgálta a korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás megelőzését és csökkentését az önismeret fejlesztésével, a tanulók képességeinek és érdeklődésének megfelelő szakma, képzési út megtalálásának segítésével. A támogatás lehetővé tette új típusú foglalkoztatási-oktatási terek létrehozását és élményvetítésre, demonstrációra, interaktív kísérletekre alkalmas, korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzését.

Menü

Navigáció