EFOP-3.2.5-17-2017-00034 - Tájékoztató közlemény

Publikálva: 2018. április 30.

Pályaorientációs fejlesztések a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY


Pályaorientációs fejlesztések a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben

Az elnyert támogatás összege 69.955.200 forint, a támogatás mértéke 100,00 %
A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2017.10.01. - 2019.10.31.
A projekt befejezési dátuma: 2019.10.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00034
A kedvezményezett neve, címe:    Szekszárdi Tankerületi Központ                                                                 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projektünkben célul tűztük ki az intézményeinkben tanulók képességeinek, kompetenciáinak fejlesztését, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák területeire, támogatva a helyi tanórán kívüli tevékenységeket, beillesztve a pályaorientációs szolgáltatásokat. További átfogó célunk a pályaorientációs szolgáltatások nyújtásán keresztül a tanulók életpálya-tervezési képességének, öndefiníciós képességének fejlesztése, mely hozzásegíti őket a tudatos, személyiségjegyeikhez illeszkedő szakma felé való orientálódáshoz.

Programunkban innovatív, a célcsoportoknak megfelelő módszerekkel, a pedagógusok és szülők széles körű bevonása révén érjük el azt, hogy a természettudományos pályákról releváns információkhoz jussanak az érintettek. Legalább 1000 fő bevonásával, a lehetséges szakmai tevékenységek közel teljes körével állunk a bevont célcsoporttagok rendelkezésére, tapasztalt programvezetőkkel, elkötelezett pedagógusokkal, szakértői megvalósítói hálózattal.
A munkaerő-piaci igényeknek megfelelően a helyi munkáltatói kör is megjelenik programunkban, így támogatva a tanulók valós, hatékony ismeretszerzését a pályák világáról, a munkavállalóktól elvárt kompetenciarendszerről.

Szolgáltatásaink egymásra épülnek, azok szakmai tartalma megalapozott, épít a célcsoport igényeire, amelyeket a pályázat benyújtása előtt felmértünk. Nemzetközi jó gyakorlatok, hazai irányelvek a kiindulópontjai a tevékenységeinknek, amelyek azonban finomítva vannak a helyi, intézményi igényekhez.
Programunkban a kötelező vállalásokon felül számos elem megjelenik, amelyek révén annak komplexitása kiteljesedik, eredményei túlmutatnak a felhívásban rögzítettekhez képest, hiszen nem csak a bevont célcsoporttagok részesülnek az újszerű életpálya-tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokban, de a pedagógusok, szülők is mélyreható információkat kapnak a rendszerünk jelentőségéről, szerepéről az életpálya építés folyamatában.

A pályázat megvalósításába bevont, a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó köznevelési intézmények:

Intézmény megnevezése

Címe

Szekszárdi Garay János Gimnázium

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája

7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.

Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola

7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 67.

Szekszárdi Garay János Általános Iskola, és Alapfokú Művészeti Iskola

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.

Menü

Navigáció