EFOP-3.2.3-17-2017-00062

Digiális környezet kialakítása a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben

2019 | 10 | 16
Debreceni Tankerületi Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

folyamatban van a Debreceni Tankerületi Központ  EFOP-3.2.3-17-2017-00062 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „Digitális környezet kialakítása a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázata

A pályázat megvalósítása során 109,59 millió forint európai uniós támogatás segítségével 4 intézményben alakul ki a 21. századnak megfelelő modern, digitális oktatási környezet: az Epreskerti Általános Iskolában, az Ábrányi Emil Általános Iskolában, a Csapókerti Általános Iskolában, valamint a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban.


Ezekben az intézményekben részben elavult informatikai eszközök és berendezések találhatók a tantermekben és szaktantermekben. A pályázat keretében a jelentős mértékű eszközbeszerzésen túl az alábbi témakörökben valósul meg digitális tananyag és tartalomfejlesztés:

A projekt fő célja a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése. A közvetlen célcsoport az intézmények tanulói, az iskolában tanító pedagógusok; közvetett célcsoport a szülők és a partnerintézmények. 


Az európai uniós támogatásból megvalósuló digitális fejlesztés eredményeképpen várhatóan javulni fognak a kompetencia mutatók, csökkenni fog a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. Csökkenhet a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI, BTM, HH, HHH) hátrányai, az élményközpontú oktatással biztosítva lesz számukra az esélyegyenlőség és az élethosszig tartó tanulás feltételei.

A fejlesztés eredményeként egy okos tanterem és hét digitális tanterem kerül kialakításra, melyekben módszertanilag magasan képzett pedagógusok biztosítják a hatékonyabb oktató-nevelő munkát.

 

A projekt illeszkedik a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célokhoz, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program prioritásaihoz, a Köznevelés-fejlesztési Stratégia céljaihoz, a Digitális Jólét Programhoz, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia célrendszeréhez.

 

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Pályázat címe: „Digitális környezet kialakítása a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben”
Pályázat  azonosítószáma: EFOP-3-2-3-17-2017-00062
Támogatás összege (Ft): 109.595.201 Ft
Összköltség (Ft): 109.595.201 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt megvalósítás időtartama: 2018.03.01.-2021.08.31.

A pályázatba bevont intézmények:
Epreskerti Általános Iskola
Csapókerti Általános Iskola
Ábrányi Emil Általános Iskola
Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

                              

Menü

Navigáció