EFOP-3.2.3-17 -2017-00052

Publikálva: 2022. július 1.

A Székesfehérvári tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül a Digitális környezet a köznevelésben tárgyú felhívásra benyújtott pályázata támogatásban részesült.

A Székesfehérvári tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül a Digitális környezet a köznevelésben tárgyú felhívásra benyújtott pályázata támogatásban részesült.

 

A projekt címe:

Digitális környezet fejlesztése a Székesfehérvári Tankerületi Központ intézményeiben”

Kedvezményezett:

Székesfehérvári Tankerületi Központ

 

A szerződött támogatás összege:

107 670 763Ft

 

A támogatás mértéke:

 

100%

Tervezett megvalósítási időszak:

2018.02.01.-2021.05.01

 

Azonosító száma:

EFOP-3.2.3-17 -2017-00052

 

Forrás:

ESZA

 

Bevont intézmények:

 

Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola

Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Móri Petőfi Sándor Általános Iskola

 

A projekt bemutatása:

 

A mai magyar köznevelés módszertani, technikai megújulásának egyik legfontosabb területe a digitális környezet fejlesztése. A köznevelésben jelentkező digitális leszakadás megállítása, illetve fejlesztése alapvető szükségszerűségként jelentkezik a jelenlegi, köznevelésben részt vevő generáció számára. Az előrejelzéseket figyelembe véve látható, hogy a munkaerőpiac számára elengedhetetlen feltételként jelentkezik az infokommunikációs technológia ismerete. A digitális eszközöket és szemléletmódot be kell vinni a tantermekbe, mivel napról napra mélyebben integrálódnak a hétköznapi életben is. A felnövekvő generáció versenyképessége, munkaerő piaci esélyei szempontjából is elkerülhetetlen az oktatási rendszer digitalizálása. A munkaerőpiaci felkészülés legjobb eszköze természetesen az oktatásban való tudatos részvétel, az egész életen át tartó tanulás. A digitális kompetenciák fejlesztését természetesen már a köznevelésben el kell kezdeni, és gyakorlatilag soha nem szabad abbahagyni: az egész életen át tartó tanulás éppen a digitális ismeretek esetében nyeri el legteljesebb jelentését, hiszen a digitalizáció nemcsak a tanulás tárgya, hanem egyben a tanulás talán leghatékonyabb platformja is. Fontos ugyanakkor, hogy a digitális oktatás ne a hagyományos oktatás digitális eszközökkel támogatott változata legyen, hanem szemléletmódjában, módszertanaiban, követelményrendszerében is új, a digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott oktatási környezet jöjjön létre.

A fejleszteni kívánt intézményekben digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programok valósulnak meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben. A pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során, az infokommunikációs technológia használatának erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. Több területet támogató digitális pedagógiai eszköz és módszer adaptálásával, tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítésére alapoz a projekt.  Cél a szövegértés, matematikai, természettudományos megismerés támogatása, problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása és a kreativitás fejlesztése. Ezen területek fejlesztése interaktív eszközök alkalmazásával, digitális módszertani csomagok és hozzájuk kapcsolódó szakmai továbbképzésekkel valósul meg.

 

Menü

Navigáció