EFOP-3.1.8-17-2017-00127

Együtt, testvérként- iskolaközi szemléletformáló program megvalósítása a Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti tagiskolájában

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

EFOP-3.1.8-17-2017-00127

Együtt, testvérként- iskolaközi szemléletformáló program megvalósítása a Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti tagiskolájában

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.8-17-2017-00127

Támogatás összege (Ft): 15 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%.

A projekt megvalósítás időtartama: 2018.02.01.-2020.01.31.

 A projekt tartalmának bemutatása:

A program a hátránykompenzáció, esélyteremtés szemléletét tartja szem előtt. A tanulók kötelező tanórán felüli nyelvi oktatása, tantárgyfejlesztésbe való bevonása azt a célt szolgálja, hogy a meglévő hátrányokat csökkentve, esélyt adjon egy sikeresebb életpálya kialakításának megalapozásához.

A projekt az egyéni fejlesztések, közösségi programok során olyan tanulói attitűd megteremtéséhez járul hozzá, amely a tudást értéknek, a tanulást pedig a tudás megszerzés eszközének tartja.

A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás, a tanórán kívüli foglakozások, kirándulások, testvériskolával megrendezett közös programok által a tanulók kompetenciájának fejlesztése, ismeretanyaguk bővítése valósulhat meg.

Lehetőség nyílik tanulók közötti kapcsolatfelvételre, egymás megismerésére, baráti kapcsolatok kialakítására.

A program hozzájárul a szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalás kialakítására is.

Menü

Navigáció