EFOP-3.1.6-16-2017-00013

Publikálva: 2020. július 20.

A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a
Hatvani Tankerületben

A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a

 Hatvani Tankerületben

 

 

A projekt célja

A projekt célja a hatvani tankerület két egységes gyógypedagógiai módszertani intézményének - a Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola és a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - szakmai fejlesztése, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés előmozdítása, a súlyos és halmozottan fogyatékos gyerekek személyisége kibontakozásnak a megfelelő módszerekkel és eszközökkel, neveléssel és terápiával történő segítése, új módszerek megismerésével és azok alkalmazásával a fejlesztő iskolások és az integrált SNI-s tanulók részére magas színvonalú szakmai ellátás biztosítása, a korai iskolaelhagyás csökkentése. Szintén cél a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, a többségi társadalom felé történő nyitás és érzékenyítő programok megszervezése, az érintett szülők felé történő empatikus támogatás fejlesztése.

Tevékenységek:

A tervezett tevékenységek egymásra épülve járulnak hozzá a projekt céljainak eléréséhez.

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS GYERMEKEKET ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK SZAKMAI FEJLESZTÉSE:

 

A. Az intézmények szakmai megújulásának támogatása

a. helyi problémákra és adottságokra reagáló szakmai, módszertani segédanyag-fejlesztés

Egész napos ellátás módszertanának (mozgásfejlesztés, AAK fejlesztés, Snoezelen treápia)  kidolgozása.

c. specifikus tanfolyamokon, való részvétel támogatása

d. az ellátott gyermekek - képességeikhez, fogyatékosságukhoz mért - fejlesztését támogató felkészítés megvalósítása

 

B. A minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök biztosítása

infokommunikációs valamint fejlesztő eszközök beszerzése

 

C. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítése

 szülősegítő programok, tájékoztató napok, érzékenyítő programok

 

AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI, UTAZÓ KONDUKTORI HÁLÓZAT SZAKMAI FEJLESZTÉSE:

 

A. Az integrált nevelési formák minőségi továbbfejlesztése, a társadalmi és oktatási inklúzió elősegítése

a. módszertani segédletek valamint differenciált feladatban készítése

d. a szakemberek specifikus tanfolyamokon, akkreditált továbbképzéseken való részvételének támogatása

f. szülősegítő programok, szemléletformáló, érzékenyítő tréningek szervezése és lebonyolítása

 

Számszerűsíthető eredmények

Két intézmény szakmai, módszertani tevékenysége megújul, 36 pedagógus vesz részt tanfolyamokon, képzéseken. Feladatellátási helyenként 30-30 speciális fejlesztő eszköz 15-15 db infokommunikációs eszköz kerül beszerzésre.

Fejlesztő foglalkozásokon, oktatási és szociális inklúziót segítő programokban vesz részt 20 fő súlyosan és halmozottan fogyatékos tanuló, további 20 fő sajátos nevelési igényű gyermek a kidolgozott differenciált feladatbank, módszertani segédletek kipróbálásában, valamint oktatási és szociális inklúziót segítő programokban.

Fejlesztő foglalkozásokon, oktatási és szociális inklúziót segítő programokban vesz részt 20 fő súlyosan és halmozottan fogyatékos tanuló, további 20 fő sajátos nevelési igényű gyermek a kidolgozott differenciált feladatbank, módszertani segédletek kipróbálásában, valamint oktatási és szociális inklúziót segítő programokban.

 

 

A projektről bővebben: eselyteremto.hu

Menü

Navigáció