EFOP-1.3.9-17-2017-00072

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Berekböszörményben
Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00072

Támogatás összege: 50 000 000 Ft.

A támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósítás időtartama: 2017.10.31.-2019.12.30.

Megvalósulás helyszíne:

Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskola

Berekböszörmény 4116, Köztársaság tér 10.

Konzorciumi partnerek:

Berekböszörményi Református Egyházközség, Berekböszörményi Községi Nyugdíjas Klub, Berekböszörmény Új Honfoglalásért Alapítvány, Csali Horgászegyesület

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt az Európai Unió támogatásával a Széchenyi 2020 keretében valósul meg.

A Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános  Iskola 4 konzorciumi partnerével, a Berekböszörményi Református Egyházközséggel, a Berekböszörmény Községi Nyugdíjas Klubjával, a Berekböszörmény Új Honfoglalásáért Alapítvánnyal és a Csali Horgászegyesülettel, a pályázat keretében azt a célt tűzte ki, hogy az általános iskolás tanulók és a berekböszörményi emberek jobban megismerjék a település történelmét és hagyományait. Közös szabadidős tevékenységek kapcsán elősegítsék az itt élők együtt gondolkodását, együttműködését, fokozzák lokálpatriotizmusukat.

Az intézmény a partnerek bevonásával valósítják meg a projekt tevékenységeit.

A projekt célja:

A társadalmi együttműködés erősítése, konzorciumi partnerek bevonásával. Ez azt jelenti, hogy a berekböszörményi intézmények, szervezetek összefognak, hogy az iskolás gyermekek számára mé g több, még jobb, még hasznosabb programokat valósítsanak meg.

A projekt célcsoportja:

Elsődleges célcsoport az iskola tanulói. Közvetlen célcsoport a bevont együttműködő civil szervezetek, szülők, akik közvetlen közreműködése révén növekszik a településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka, erősödik a településen élők – különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek – társadalmi aktivitása.

A Kötelezően választható tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:

1. Hagyományőrző tevékenységek (pl. szüreti farsangi programok, település jeles napjai) előkészítése és megvalósítása

2.Egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése (pl. nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok)

3. Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több generáció számára relevánsak lehetnek (pl. logikai játékok, informatikai foglalkozások, stb.),

4. Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. főzőklub, egészségügyi alapismeretek)

5. Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. természetjárás, faültetés, közösségi kert).

A választható tevékenységeken túl, a művészeti ágakhoz köthető foglalkozások és sporttevékenységek is folytak iskolánkban.

Egy kis településen az iskola a falu szíve, lelke. A helyi társadalom mozgatórugója. A projekt ezt a tevékenységet segíti elő.

Együttműködő partnerek:

Berekböszörmény Község Önkormányzata

Berekböszörményi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház


A projekt ideje alatt 12 szakkör működött:

Szakkörvezetők

Szakkör megnevezése

Kanalasné Harasztosi Judit

Sportszakkör

Schmied Zsolt

Újságírás

Vincze Miklós

Közlekedési ismeretek

Pásztor Károlyné

Tanulásmódszertan

Király Ida

Hagyományőrzés

Gulyás Zoltánné

Természetjárás

Baji Imréné

Hon-és népismeret

Petőné Fekete Zsuzsanna

Íz őrző

Török Melinda

Helytörténet

Szántó Katalin

fotószakkör

Kissné Juhász Anna

Kézimunka

Bere Eleonóra

Egészséges életmód

A projekt ideje alatt 49 rendezvény került megvalósításra:

Ebből 36 saját szervezésű rendezvény volt a teljesség igénye nélkül:

Kulturális bemutató

Gyereknap

Ballagás

Kossuth akadályverseny

Október 6.-ai műsor

Szüreti bál és felvonulás

Október 23.-ai műsor

Pályaorientációs nap

Mikulás

Kirándulások

Karácsony

Népi játszótér

Magyar kultúra napja

Farsang

Petőfi - Arany barátsága

Március 15.-ei műsor

Magyarok Mózese vetélkedő

Tojásfestés

Nárcisz futás

Majális

Családi nap

Vuk mese és vers

Gyalogtúra

Sportverseny

Testnevelési és sportbemutató

Valamint külső szolgáltatók által tartott rendezvény pedig 13.

Görög Kultúra

Egészséges életmód

Egészségnap

Sportrendezvény

Sportrendezvény

Walt Disney dalok előadás

Bolgár nemzetiségi foglalkozás

Családi sportnap

Művészeti nap

Családi nap

Pedagógus Továbbképzések:

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a köznevelési intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához.

Az alábbi képzések hozzájárultak, hogy a pedagógusok minél inkább megfeleljenek társadalmi elvárásoknak.

Környezeti fenntarthatósági ismeretek-30 órás képzés

Digitális írástudás – 35 órás képzés

A tevékenységek során élményszerű programoknak, foglalkozásoknak voltak részesei a gyerekek, szülők és az egyéb bevont partnereink. A projekt megvalósulását 10 önkéntes és 2 fogyatékkal élő is segítette.

Rendezvényeinken rész vettek a szülők, partnereink egyaránt. Nagyon gazdag programkínálat jellemezte a projektet. A szülők nagy elégedettséggel fogadták, és örömmel voltak részesei az iskola életének.

Menü

Navigáció