EFOP-1.3.9-17-2017-00036

Publikálva: 2020. május 29.

Az Abasári Aba Sámuel Általános Iskola helyi közösségfejlesztő programjainak megvalósítása

EFOP-1.3.9-17-2017-00036- Összefoglaló

 

 

Az Abasári Aba Sámuel Általános Iskola helyi közösségfejlesztő programjainak megvalósítása

 

A támogatást a Hatvani Tankerületi Központ kapta az Abasári Aba Sámuel Általános Iskola vezetésével megvalósítandó projekt megvalósítására.

Konzorciumi partnerünk az „Abasári Olaszrizling” Borbarátok Egyesülete, az Abasári Önkéntes Tűzoltóegyesület és a Muzsikál az Erdő Alapítvány.

Projektünk célja Abasár településen az általános iskola, mint elsődleges közösségszervező szereplő vezetésével egy olyan partnerség működtetése, amely növeli a településen elérhető közösségi programok számát. A közös tevékenységeken keresztül a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújt az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzájárul a tanulói sikeresség, a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez. Célunk még a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kompetenciáinak fejlesztése, a lemorzsolódás megelőzése. Szintén célunk az önkéntes tevékenységet végzők számának növelése.

A célokat komplex szolgáltatás nyújtásával, számos területet – jeles napok, hagyományőrzés, egészséges életmódra nevelés, környezeti felelősségvállalás – felölelő foglalkozások, rendezvények, kirándulások megvalósításával tervezzük elérni.

Mindegyik kötelezően megvalósítandó tevékenységgel kapcsolatban valósítunk meg programokat:

1. Hagyományőrző tevékenység: Szőlő Rügyfakadás Ünnepe

2. Egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő tevékenység: Iskolai rendezvények

3. Természetismeret, környezeti felelősségvállalás: Tűzoltóegyesület által szervezett programok, Tűzoltóverseny, Interaktív múzeum meglátogatása, Bakancs szakkör, Muzsikál az Erdő programsorozat

4. Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenység: Egészségnevelési napok, Főzőklub

 

A projekt egyik célcsoportja az iskola 6-14 éves korú tanulói, valamint a település középiskolás korú lakossága, akik többsége az iskola tanulója volt. Célcsoportunkba tartoznak a tanulók szülei, családtagjai, rokonsága, valamint Abasár település teljes lakossága. 

A projekt eredményeképp növekszik az Abasár településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka, erősödik a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi aktivitása, valamint növekedik az önkéntes tevékenységet végzők száma, ezáltal erősödik a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

A projekt során kialakított együttműködésekkel hozzájárulunk az iskola, a civil és egyházi szervezetek, csoportok, közösségek továbbá a helyi gazdasági szereplők együttműködő képességének és a társadalom felé történő nyitásának növeléséhez.

A szabadidő hasznos, szervezett, nevelési-oktatási folyamatokban integrált eltöltése segíti a fiatalok képességeinek további kibontakoztatását, ezzel a munkaerőpiacra lépéshez kapcsolódó sokirányú felkészítését, illetve az iskolai lemorzsolódás csökkentését.

 

A projektről részletesebben:

http://abasuli.sulinet.hu/

Menü

Navigáció