EFOP-1.3.9-17-2017-00024

„Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása” – „Központban az iskola Gércén”

Pályázati azonosító:
EFOP-1.3.9-17-2017-00024

Pályázat címe:
„Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása” – „Központban az iskola Gércén”

Kedvezményezett neve:
Sárvári Tankerületi Központ

Szerződött támogatás összege: 48 778 100 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2019.10.31.


A projekt tartalma:


Sporttevékenységek

Egészséges életmódra neveléshez kapcsolódó tevékenységek

Művészeti ágakhoz köthető tevékenységek

Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek

Sokszínűbbé tettük iskolánk sport-és kulturális életét.
A tevékenységek illeszkedtek a megvalósító iskola pedagógiai programjában szereplő célokhoz, és ezzel egyidejűleg a helyi igényeknek is megfeleltek. Olyan igényes, tartalmas programokat kínáltunk, amelyek a felhívás céljaival összhangban voltak, és a helyi közösségépítést szolgálták.

A tevékenységek, és a tevékenységek keretében megvalósuló programok külön-külön és együttesen is hozzájárultak a projektcélok megvalósításához.


Menü

Navigáció