EFOP-4.1.2-17-2017-00052

Publikálva: 2022. május 31.

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése az „Iskola 2020” felhívás keretében

18 | 10 | 11

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola

Debreceni Tankerületi Központ

 

Sajtóközlemény

elindult a Debreceni Tankerületi Központ „A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése az „Iskola 2020” felhívás keretében” című, EFOP-4.1.2-17-2017-00052 azonosítószámú projektje.

 

A projekt célja a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola bővítése, felújítása. Az 1, 018 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével a köznevelési stratégiában és intézmény pedagógiai programjában is megfogalmazott korszerű nevelési-oktatási épületegyüttes kialakítására kerül sor, amely biztosítja minden gyermek optimális fejlődését, a sikeres felnőtté válás feltételeit, ugyanakkor fenntartható és hatékony működést biztosít. A célzott infrastrukturális fejlesztés elősegíti az esélyegyenlőtlenség mérséklését, az egyenlő bánásmód érvényesülését.

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola jelenleg három feladatellátási helyen működik Debrecenben. A legújabb épület 1982-ben készült, így valamennyi létesítmény korszerűsítése időszerű. Az épületek egymástól való távolsága és a telephelyen belüli széttagoltsága nehezíti az egységes, a hátránykompenzációt és a tehetséggondozást sikerre vivő nevelő-oktató munkát, a pedagógusok, a szakmai munkaközösségek és az iskolavezetés hatékony napi kapcsolattartását.   A fejlesztés eredményeként a három feladatellátási hely összekapcsolása, építészeti, műszaki és esztétikai egységbe rendezése történik meg a régi tantermek felújításával és új oktatási és kiszolgáló helyiségek építésével, kialakításával. Az új épületegyüttes kialakítása mellett a szabadtéri tartózkodást, a mindennapos testnevelés feladatellátását szolgáló nagy terek, játszó- és sportudvarok, salakos futó-, távolugró-, aszfaltozott kosárlabda- és kézilabdapályák is megújulnak. A korszerű oktatási terek kialakítása után jelentős mértékű eszközbeszerzés is megvalósul.

Az infrastrukturális beruházásnak köszönhetően, a pályázati célok elérésével valóra válik a minőségi, méltányos, inkluzív oktatás-nevelés feltételeinek biztosítása, az esélyegyenlőtlenségek mérséklése, az intézmény infrastrukturális és infokommunikációs akadálymentesítése.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése az „Iskola 2020” felhívás keretében

 

Szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00052

Támogatás összege (Ft): 1 017 936 163

Összköltség (Ft): 1 017 936 163

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.12.01- 2020.09.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Kedvezményezett neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése az „Iskola 2020” felhívás keretében

Szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00052

Támogatás összege (Ft): 1 132 866 059

1786/2020. (XI. 11.) Korm. határozat melléklete alapján megítélt Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezetének terhére vissza nem térítendő támogatás (Ft): 80 645 301

EFOP keretében finanszírozandó összeg (Ft): 1 132 866 059

Összköltség (Ft): 1 213 511 360

Projekt időtartama: 2017.12.01 -  2022.05.31.


22 | 05 | 31

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola

Debreceni Tankerületi Központ

 

Sajtóközlemény

BEFEJEZŐDÖTT A DEBRECENI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

 

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola jelenleg három feladatellátási helyen, 619 tanulói létszámmal működik Debrecenben. Legújabb épülete 1982-ben készült, így valamennyi létesítmény korszerűsítése időszerűvé vált. Az iskolák egymástól való távolsága és a telephelyen belüli széttagoltsága nehezítette az egységes, a hátránykompenzációt és a tehetséggondozást megvalósító nevelő-oktató munkát, illetve a pedagógusok, a szakmai munkaközösségek és az iskolavezetés hatékony napi kapcsolattartását.  A mintegy 1,2 milliárd forint értékben megvalósult fejlesztés eredményeként a három feladatellátási hely összekapcsolása, építészeti, műszaki és esztétikai egységbe rendezése történt meg régi tantermek felújításával és új oktatási és kiszolgáló helyiségek építésével. A projekt segítségével olyan korszerű nevelési-oktatási épületegyüttes jött létre, amely biztosítja minden gyermek optimális fejlődését, a sikeres felnőtté válás feltételeit. Az új épületegyüttes kialakítása mellett a szabadtéri tartózkodást, a mindennapos testnevelést szolgáló nagy terek, játszó- és sportudvarok, salakos futó-, távolugró-, aszfaltozott kosárlabda- és kézilabdapályák is megújultak. A korszerű oktatási terek kialakítása után, jelentős mértékű eszközbeszerzés is megvalósult. A célzott infrastrukturális fejlesztés elősegíti az esélyegyenlőtlenség mérséklését, az egyenlő bánásmód érvényesülését. Az infrastrukturális beruházásnak köszönhetően az intézményt akadálymentesítetté vált. Az intézményt a 2022/2023 tanévben birtokba vehetik a tanulók.

Menü

Navigáció