Csodaszarvas Közösségi Program a Tatabányai Tankerületi Központ Intézményeiben

Publikálva: 2021. június 18.

2021. április 1-jétől a Csodaszarvas közösségi program a Tatabányai Tankerületi Központ intézményeiben című, EFOP-3.3.5-19-2020-00033 azonosítószámú Európai Unió által támogatott pályázat a megvalósítási szakaszába lépett. A programban 16 intézmény 21 feladatellátási helyével, összesen 1595 tanulóval, 148 pedagógussal és 13 fő közösségi szolgálatot teljesítő tanuló bevonásával veszünk részt. A Tatabányai Tankerületi Központ illetékességi területén található 5 járás mindegyikében vannak megvalósítással érintett intézmények.

Bevont intézményeinkkel 2021. év 25. és 26. hetében 69 csoport részére napközis, 10 csoport részére bentlakásos tábort tervezünk, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat. Minden feladatellátási helyen, mind a két héten megvalósul szakmai program. A szakmai vezető és a szakmai megvalósításban résztvevő pedagógusok korábban, vagy a jelen felhívás keretében részt vesznek az Oktatási Hivatal felkészítésén.

A célcsoportnak szervezett képzési alkalmak fő tematikái a sport és a művészet. Témáink feldolgozásához olyan módszereket választunk, mellyel eredményesebbé, hatékonyabbá tudjuk tenni az oktatást, és versenyképes tudást biztosítunk számukra. A választott tevékenységekkel a konstruktív és értékközpontú neveléshez, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztéséhez, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítéséhez járulunk hozzá.

A bentlakásos és napközis programokkal megalapozzuk az élményalapú tanulást és elősegítjük a tanulás közösségi élménnyé formálását. Célunk, hogy a projekt megvalósításába a megjelölt évfolyamokon minél több sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarral küzdő, vélt vagy igazoltan hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulót vonjunk be. Azt is fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a sajátjuktól eltérő életminőségű és helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba.

Kedvezményezett neve: Tatabányai Tankerületi Központ
Projekt címe: Csodaszarvas közösségi program a Tatabányai Tankerületi Központ intézményeiben
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00033
A projekt tervezett kezdési dátuma: 2021.04.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.
A támogatás összege: 86 603 597 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Menü

Navigáció