Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése - EFOP-4.1.2-17-2017-00059

Publikálva: 2018. május 11.

Európai Uniós Projekt

Konstrukció címe: "Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ.

Projekt száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00059
Támogatási intenzitás: 100%.
Elnyert támogatási összeg: 822.522.151 Ft;
A projekt időtartama: 2017.10.01 – 2021.12.29.


Tantermi szárny felújítása, átalakítása, hozzáépítés

A beruházás során az intézmény tantermi szárnya toldaléképülettel kerül kiegészítésre benne új szaktantermek (természettudományos, nyelvi, informatikai, művészeti) kerülnek kialakításra szertárakkal és új eszközökkel.

A földszinti és emeleti részen egy-egy közösségi tér (aula), kerül kialakításra. A vizesblokkok mindkét szinten áthelyeződnek, helyettük új vizesblokkok építése valósul meg. A földszinten egy új könyvtár leválasztására is lehetőség nyílik.

Emeleti részen új igazgatói, tanári és iskola titkári irodák kerülnek kialakításra.

Nyílászárók, tetőszerkezet cseréje, valamint napelemes rendszer elhelyezése megtörténik. 

Mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés

A régi tornaterem elbontását követően egy új 450 m2 alapterületű tornaterem és ezzel együtt új öltöző, vizesblokk és szertár helyiségek megépítése valósul meg.

A jelenleg murvás udvar felújítása során egy kb. 120 m2 területű felületen készül térkő burkolat.

Gépészeti és villamos rendszerek kialakítása

A meglévő szeneskazánok megszüntetése kondenzációs falikazánok rendszerbe állítása komplett új kéményrendszerrel, valamint a kazánokat ellátó újonnan építendő gázhálózattal. Az intézmény komplett villamos rendszere megújul.

A fentiek mellett az iskola területén projektarányos fizikai és infókommunikációs akadálymentesítés valósul meg.

CSETÉNYI VÁMBÉRY ÁRMIN ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Menü

Navigáció