Befejeződött a digitális írástudás fejlesztéséért című projekt

Publikálva: 2022. március 9.

A Sárospataki Tankerületi Központ 2018.04.01-től 2021. szeptemberig valósította meg az EFOP-3.2.3-17-2017-00042 „A digitális írástudás fejlesztéséért” című projektet, amely a pedagógusok digitális felkészültségének növelését, az információs és kommunikációs technológiai eszközhasználat erősítését, a digitális kompetenciák fejlesztését célozta meg. A hároméves projekt a Sárospataki Tankerületi Központ három iskolájában (Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, bodroghalmi Molnár Mózes Általános Iskola) valósult meg. A projekt közvetlenül 1018 tanulót és 40 pedagógust érintett.

A bevont iskoláink beépítették a mindennapi nevelési-oktatási tevékenységeikbe a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat. Ez alapján több „jó gyakorlat” is kialakult, amelyeket a teljes köznevelési rendszerben használhatnak a pedagógusok és a tanulók egyaránt. A fejlesztés során megvalósítottuk a digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztését, amelyhez elengedhetetlen volt 40 pedagógus felkészítése és képzése is. A projektben a pedagógusok akkreditált továbbképzéseken, szakmai napokon és workshopokon vettek részt. A bevont intézményekben 27 alkalommal rendeztünk a digitális módszertanok elsajátítását támogató eseményeket. Intézményeink beépítették a digitális fejlesztési tervet a pedagógiai programjukba. Emellett iskolánként informatika tanárt, digitális asszisztenst, rendszergazdát, illetve mentorálást végző szaktanácsadót alkalmaztak 3 éven keresztül. Ennek segítségével a pedagógusok és tanulók matematikai és digitális kompetenciái is fejlődtek.

Minden érintett intézmény számára informatikai eszközöket, interaktív kijelzőket, tableteket, notebookokat szereztünk be, valamint jelentős szoftver és hardverfejlesztést is megvalósítottunk.

A megvalósult programok hozzájárultak a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos és problémamegoldó kompetenciáinak fejlesztéséhez. Elősegítették továbbá a digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztését, valamint a pedagógusok információ- és kommunikációtechnológia-tudásának bővítését. 

Bővebb információ: https://kk.gov.hu/sarospatak

Kedvezményezett neve: Sárospataki Tankerületi Központ

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00042

Projekt címe: A digitális írástudás fejlesztéséért

Szerződött támogatás összege: 84 999 997 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt fizikai befejezési dátuma: 2021.09.30.

Menü

Navigáció