Az Esztergomi Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Publikálva: 2018. április 3.

A projekt átfogó célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése az Esztergomi Arany János Általános Iskolában.Olyan pedagógiai környezet létrehozása, amelyek hosszú távon biztosítani tudják az iskola eredményességét, fenntarthatóságát, fokozzák az inkluzív oktatást, emelik a közoktatási szolgáltatások minőségi színvonalát, valamint a versenyképes tudás megszerzésének lehetőségét a minőségi oktatás által az iskola valamennyi, integráltan nevelhető tanköteles korú gyermeke számára.

Részcélok:
- a helyi szükségletek minőségi kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása a tervezett felújítás megvalósításával,
- a 2012. szeptember 1. napján hatályba lépett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése egy sportudvar fejlesztésével, - modern, a mai kor elvárásainak megfelelő, esélyegyenlőséget biztosító, egészséges, közösségerősítő intézményi környezet kialakítása.

A projekt tevékenységei: Tornaterem korszerűsítése, balesetveszély elhárítása burkolatok, elektromos vezetékek cseréjével, vizesblokkok felújítása, és szaniterek cseréje. Az iskola tornaterme, valamint a hozzá tartozó vizesblokkok, öltözők az iskolaépülettel szemközt, az utca túloldalán, külön épületben helyezkednek el. Korábbi felújítások keretében ennek az épületnek a fejlesztésére nem került sor, ezért a burkolatok baleset veszélyesek, az elektromos hálózat elavult, tűzveszélyes, a szennyvíz elvezető rendszer elavult, problémás. A tornaterem padlója megkopott, felpúposodott parketta, mely helyett rugalmas, sportolásra alkalmas műanyag burkolatot tervezünk. A vizesblokkok felújítása során a teljes lefolyó rendszer, és a bejövő hidegvíz hálózat cseréjét tervezzük az épületen belül. Az összes szerelvény, valamint a fajanszok lecserélésre kerülnek. A padlóburkolatot és a fali csempét újra cseréljük. A villamos hálózatból a régi vezetékek, világítótestek és kapcsolók helyére újak kerülnek beépítésre. A tornaterem padlója 448 m2, a tornateremhez tartozó vizesblokk 17,4 m2, a tornateremhez tartozó férfi vizesblokk 21,5 m2, a tornateremhez tartozó tanári vizesblokk 2,8 m2, a tornateremhez tartozó nyílászárók 29 db.

A tervezett tevékenységek eredményei, a beavatkozások hozzájárulása az oktatás minőségének javulásához:
• Egészséges, biztonságos és motiváló tanulási és munkakörnyezet jön létre.
• A tornaterem fejlesztésével biztonságos, sokrétű sportolásra, mozgásra nyílik lehetőség a tanórákon, a tanórákon kívüli tevékenységek során és a gyerekek szabadidejében is.
• A kiszolgáló helyiségek felújítása komfortosabbá, egészségesebbé teszi a környezetet, a korszerű vizesblokkok egészségre nevelő hatással is bírnak, sportolás utáni megfelelő higiéniára ösztönöznek.

További információ:
Priegl Jánosné, projektmenedzser (+36/30/447-22-62)

Menü

Navigáció