EFOP-3.3.5-19-2020-00061 azonosítószámú "Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program"

Publikálva: 2021. augusztus 11.

Az EFOP-3.3.5-19-2020-00061 azonosítószámú "Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Székesfehérvári Tankerületi Központ intézményeiben" című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 63 400 300 Ft támogatással. A projekt megvalósításában a Székesfehérvári Tankerületi Központ 11 általános iskolája vett részt. A megvalósítás időszaka: 2021.04.16.-2021.09.15

A projekt célja a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

A projekt megvalósításában 2021-ben a Székesfehérvári Tankerületi Központ 11 általános iskolája vett részt.  A tanulók jelentkezése önkéntes alapon történt. Az intézmények maguk választhatták ki a felhívás 11 témamodulja közül a nekik tetszőt. A projektben 2021. június 3. és 4. hetében összesen 81 napközis és 4 bentlakásos csoportban valósultak meg a különböző tematikus programok. A programban összesen 931 tanuló, 81 fő pedagógus (összesen 93 programhéten) és több középiskolás segítő vett részt.

Az új, kidolgozott módszerek beépülnek az intézmény pedagógiai programjába és/vagy helyi tantervébe, ezzel új módszertani fejlesztés során kialakított munkaformákat, technikákat, módszereket az intézmények az éves oktatási-nevelési munkájuk során rendszeresen alkalmazhatják. A pályázaton belül az intézmények sok sporteszközzel, kreatív foglalkozáshoz, közösségépítéshez szükséges anyaggal, eszközzel gazdagodtak, amelyek szintén hozzájárultak az élményszerű, változatos programok színvonalához.

A tevékenységek, programok kialakításánál kiemelkedően fontos szempont volt az esélytudatosság, az esélyegyenlőség. A programok mindegyike szegregáció-mentes. A programok tervezésénél, illetve a megvalósításkor is kiemelt figyelmet kapott, hogy az integráltan nevelt-oktatott SNI-s, és a hátrányos helyzetű tanulók is aktív részesei legyenek a programnak. Fokozott figyelmet kapott környezetünk megóvása, a programok esetében kiemelt témakörként foglalkozott a projekt a környezetvédelemmel.

Az élményalapú tanulás újszerűsége, a változatos programok, a pedagógusok lelkiismeretes munkája mind hozzájárult a projekt sikeres megvalósításához.

 

Kedvezményezett neve: Székesfehérvári Tankerületi Központ

A projekt címe: Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Székesfehérvári Tankerületi Központ intézményeiben

A projekt száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00061

A támogatás összege: 63.400.300 Ft vissza nem térítendő támogatás

A Támogatás intenzitása: 100%

A megvalósítás ideje: 2021.04.16.-2021.09.15.

Menü

Navigáció