Átadták a Zuglói Benedek Elek EGYMI új intézményegységét

Publikálva: 2023. március 27.

Autizmussal élő kisgyermekek nevelését folytató óvodát adtak át Zuglóban.

A Tankerületi Központ évről évre bővíti a speciális szükségletű gyerekek, fiatalok részére a férőhelyek számát.

Az autizmus specifikus gyógypedagógiai ellátás iránti igény kielégítésére a Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 2012-ben óvodai csoport nem működött, autista iskolai osztály is mindösszesen egy volt, 8 fő létszámmal. Jelenleg az óvodában három autista csoport működik 24 fővel, az iskolában pedig négy autista osztály 34 fővel.

A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben az autista óvodás csoport 2013-ban indult 8 gyermekkel, a speciális autista iskolai osztály pedig 2012-ben indult 7 tanulóval. Jelenleg az óvodai intézményegységben két csoportban 13 autista gyermek nevelése folyik és hét iskolai osztály működik 45 tanulóval, immáron két feladatellátási helyen.

Kibővült a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma oktatási-nevelési portfóliója is. Ennek az intézménynek az óvodájában 2018-ban indult először autista csoport 6 fővel. Jelenleg az óvodai intézményegységben egy autista csoport működik 9 gyermekkel, elindult az általános iskola is, itt négy osztályban 27 gyermek tanul.

Összességében tehát a Tankerületi Központ 2016 óta az autista óvodai feladatellátási helyek számát kettővel, a csoportok számát öttel növelte, az ellátott gyermekek száma 8-ról 46-ra változott. Az autista iskolai feladatellátási helyek száma kettővel, az osztályok száma tizenhárommal nőtt, az ellátott tanulók száma 106 főre változott.

A most átadott feladatellátási helyen három csoportban huszonnégy autista spektrumzavarral élő kisgyermek ellátására van lehetőség.

Az óvoda a Tankerületi Központ saját forrásaiból, mintegy 86 millió Ft felhasználásával készült el, működtetéséhez a Benedek Elek EGYMI számára 15 fő többlet-státuszt (9 gyógypedagógust, 3 gyógypedagógiai asszisztenst, 3 dajkát) biztosítottunk.

Az új feladatellátási hely átadásával évekre megoldódik a Közép-Pesten élő, autizmussal érintett gyerekek óvodai ellátása.

Menü

Navigáció