Általános Iskolákba történő jelentkezés és beíratkozás 2018/2019

Tájékoztatás a tanköteles tanulók 2018/2019-es tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás időpontjáról, valamint az iskolai körzetekről.

Az általános iskolai beiratkozás ideje:


2018. április 12. (csütörtök)             8.00 – 19.00 óra

2018. április 13. (péntek)                 8.00 – 18.00 óra

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozáskor meg kell tennie a szülőnek.

Menü

Navigáció