Általános iskolai beiratkozás 2019-2020-as tanév

Publikálva: 2019. március 14.

A 2019. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját a jogszabályok alapján a Derecskei, Hajdúszoboszlói, Püspökladányi, Berettyóújfalui Járási Hivatal 2019. április 11-12. időpontokban határozta meg.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba a beiratkozás ideje:


2019. április 11. (csütörtök) 7:30 -17:00 óra között

2019. április 12. (péntek) 7:30 – 17:00 óra között


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

•A gyerek nevére kiállított személyi azonosító

•A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 •Az iskolabelépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,

       •óvodai szakvélemény

       •járási szakértői bizottság szakértői vélemény 

       •sajátos nevelési igényű gyermekek esetében      a Szakértőibizottság szakértői véleménye

Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan  ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása –előírásai az irányadók

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelességüket külföldön teljesítik a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának köteles bejelenteni.

A részletes tudnivalók az iskolák honlapján találhatóak.

A 2019/2020-as tanévtől új informatikai fejlesztés segíti a szülőket. Az általános iskolai beiratkozás online módon, otthonról is intézhető.  

Menü

Navigáció