Általános iskolai beiratkozás 2018-2019-es tanév

Publikálva: 2018. április 11.

A 2018. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját a jogszabályok alapján a Derecskei, Hajdúszoboszlói, Püspökladányi, Berettyóújfalui Járási Hivatal 2018. április 12-13. időpontokban határozta meg.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba a beiratkozás ideje:


2018. április 12. (csütörtök) 7:30 -17:00 óra között

2018. április 13. (péntek) 7:30 – 17:00 óra között


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

•A gyerek nevére kiállított személyi azonosító

•A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 •Az iskolabelépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,

       •óvodai szakvélemény

       •járási szakértői bizottság szakértői vélemény 

       •sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértőibizottság szakértői véleménye

Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan  ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása –előírásai az irányadók

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelességüket külföldön teljesítik a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának köteles bejelenteni.

Menü

Navigáció