Általános iskolai beiratkozás 2017-2018-as tanév

Publikálva: 2017. március 16.

Megjelent a 2017-2018-as tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozásról szóló hirdetmény, illetve a Berettyóújfalui Tankerületi Központ illetékességében lévő általános iskolák felvételi körzetei is elérhetőek.

Általános iskolai beiratkozás

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal meghatározta az 1. évfolyamra történő beiratkozás időpontját és a körzethatárokat.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba a beiratkozás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 7:30 - 17:30 óra között
2017. április 21. (péntek) 7:30 - 17:00 óra között

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 - A gyerek nevére kiállított személyi azonosító
 - A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 - Az iskolabelépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya
                 -   sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 - Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 - Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása –előírásai az irányadók.

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelességüket külföldön teljesítik, be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

 

A hirdetmény és a beiskolázási körzethatárok az alábbi linkeken elérhetők:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/hirdetmenyek

Beiskolázási körzethatárok:

Berettyóújfalui járás

Derecskei járás

Püspökladányi járás

Hajdúszoboszlói járás

Menü

Navigáció