ÁLLÁSPÁLYÁZAT - Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye

Publikálva: 2024. április 15.

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT - Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében Tagintézmény-igazgató Munkakör/feladatkör betöltésére.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  60012
Intézményi iktatószám:  TK/160/HR/KOZINT/01282-2/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Tagintézmény-igazgató


Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16. - 2029. augusztus 15-ig szól. A tagintézmény igazgatójának feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, a tagintézmény képviselete és döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - a tagintézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket és amely nem lehet ellentétes a főigazgató hasonló programjával, - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata - a pályázó pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásra létesített pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör feltüntetésével,) - 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, - a pályázó szakmai önéletrajza, - a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez) , - a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgatói megbízási okmány, illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/160/HR/KOZINT/01282-2/2024), valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT-Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye tagintézmény-igazgatói beosztására". A pályázatot kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska főosztályvezető nyújt, a +36 74/795-217 telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Dombóvár
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Tolna Vármegye, 7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Főiskola/egyetemi szintű pszichológus, gyógypedagógus, konduktor vagy gyógytestnevelő tanár szakképzettség, továbbá pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá pszichológus megbízása esetén klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga, gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus-szakvizsga.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Elvárt végzettség/képesítés:
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.05.16. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatról a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.06.30. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  http://tmpsz.hu, továbbá https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/60012
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Menü

Navigáció