Iskolatej Ajánlattételi felhívás 2019

Publikálva: 2019. április 26.

Iskolatej beszerzése a Veszprémi Tankerületi Központ intézményei részére a 2019/2020. tanév vonatkozásában. A beszerzés tárgyát az óvoda- és iskolatej program szabályzásáról szóló 21/2017. (IV.26.) FM rendeletben (a továbbiakban: FM rendelet) foglaltak szabályozzák részletesen.

Iktatószám: TK/178/ 00991 - 2/2019

                                                                                                

Az ajánlatkérő neve:             Veszprémi Tankerületi Központ

Az ajánlatkérő címe:             8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Képviseli:                   Szauer István tankerületi igazgató

Kapcsolattartók:      

László Szilvia üzemeltetési osztályvezető

elérhetőség: tJXypMXYoU6D5ROMZc3ppbHZpYS5sYXN6bG9Aa2suZ292Lmh1, 88/550-258

Osváth Ferenc beszerzési referens

elérhetőség: hoOR2jObWVucm90LmZlcmVuYy5vc3ZhdGhAa2suZ292Lmh1, 88/550-219

                                                                                  

A beszerzési eljárás tárgya:

Iskolatej beszerzése a Veszprémi Tankerületi Központ intézményei részére a 2019/2020. tanév vonatkozásában. A beszerzés tárgyát az óvoda- és iskolatej program szabályzásáról szóló 21/2017. (IV.26.) FM rendeletben (a továbbiakban: FM rendelet) foglaltak szabályozzák részletesen.

 

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:

Valamennyi, a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletében megjelölt intézmény részére az alábbi termékek szállítása:

 

1)      I/a. teljes/félzsíros tej (FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja alapján) heti 1 alkalommal,

2)      I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej (FM rendelet 10. § (5) bekezdés c) pontja alapján) heti 2 alkalommal,

3)      I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt (FM rendelet 10. § (5) bekezdés f) pontja alapján) heti 1 alkalommal,

            az FM rendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

 

Ezektől eltérő termékek vonatkozásában benyújtott ajánlatot ajánlatkérőnek nem áll módjában elbírálni.

 

Szállítás gyakorisága és szállítási határidő: hetente legfeljebb 4 tanítási napon, az adott napon a tízórai szünetben történő kiosztást lehetővé tévő időpontban

 

Mennyiségi követelmények: Valamennyi - a Veszprémi Tankerületi Központhoz tartozó és az iskolatej programban részt vevő - intézmény vonatkozásában a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete tartalmazza kedvezményezett tanulók létszámát.

 

A teljesítés helye: a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletében megjelölt intézmények, tagintézmények és telephelyek

 

A szerződés időtartama: 2019/2020. tanév

 

A szerződés típusa: Szállítási szerződés (az FM rendelet 3. melléklete szerint)

 

Az ajánlattétel benyújtásának módja: Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón (CD vagy DVD lemezen) kell megküldeni az ajánlatkérő részére.

 

 

Amennyiben a papír alapú és az elektronikusan becsatolt példányok között ellentmondás van, úgy az ajánlatkérő a papír alapú példányt és az abban szereplő adatokat, nyilatkozatokat tekinti irányadónak.

 

Az ajánlattétel beérkezésének határideje: 2019. május 13. (hétfő)

 

Az ajánlatok benyújtásának címe: Veszprémi Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

 

Amennyiben az ajánlattevő postai kézbesítés útján kíván ajánlatot tenni, legyen figyelemmel e kézbesítési mód sajátosságaira, tekintettel arra, hogy ajánlatkérőnek a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőig beérkezett árajánlatokat áll módjában elbírálni. Az ajánlatot tartalmazó postai küldemények esetleges elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

 

A borítékra kérjük az alábbiakat rögzíteni:Iskolatej pályázat 2019/2020. tanév”

 

Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Amennyiben egy adott intézmény vonatkozásában több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat rangsorolni kell az FM rendelet 10. §-ban rögzített szempontok és azokhoz rendelt pontozás figyelembevételével.

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

- ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy tárgyévben nincs adótartozása

- a jelen ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti cégszerűen aláírt felolvasólap és ajánlattételi nyilatkozat

- a jelen ajánlattételi felhívás 3. számú melléklete szerinti cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat

- a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya (egyszerű másolatban is benyújtható)

 

Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult személynek kell aláírnia.

 

Hiánypótlás lehetősége: Amennyiben érkezik a jelen ajánlattételi felhívás, illetve az FM rendelet minden szempontjának megfelelő ajánlat, úgy ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít a többi ajánlattevő részére.

Az ajánlatok bontásának helye és időpontja:

Helyszín: Veszprémi Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.)

Bontás időpontja: 2019. május 16. csütörtök 14:00 óra

A bontási eljárás nyilvános, melyen kizárólag az ajánlatkérő által kijelölt személyek és az ajánlattevők lehetnek jelen. Ezen személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

 

Veszprém, 2019. április 26.

 

 

Mellékletek:

-          1. számú melléklet: a Veszprémi Tankerületi Központhoz tartozó – iskolatej programban részt vevő intézmények adatai (Intézmények, tagintézmények és telephelyek megnevezése, címe, ellátandó tanulók tervezett létszáma)

-          2. számú melléklet: felolvasó lap

-          3. számú melléklet: átláthatósági nyilatkozat minta

Menü

Navigáció