A szellemi képességeket fel kell emelni, mert annak piaci értéke van!

Publikálva: 2019. április 12.

A „Kritériumorientált diagnosztikus mérés-értékelési rendszer az individuális – és differenciált csoportos fejlesztés” keretében bemutató óra volt a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában 2019. április 2-án, és a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolában április 4-én.

A zsákai intézmény a berettyóújfalui járás területén működő általános iskolákkal együtt 5 éve végzi ezt a fejlesztő munkát a tankerületi igazgató, Kapornai Judit kezdeményezésére, Kindrusz Pál egyetemi tanár mérési szakértő irányításával. A nagyhegyei intézmény pedig egy éve kapcsolódott be a munkába a tankerületi központhoz tartozó 12 másik intézménnyel együtt.

A rendszer alapjaira épülő matematika bemutató órákon vehettek részt a tankerület alsós pedagógusai, melynek célja az volt, hogy minél több olyan eszközt és módszert alkalmazzanak, amelyek a figyelem és a gondolkodás fejlesztését, a műveleti sebesség gyorsítását segíti elő.

A bemutató órák után  szakmai egyeztetésen, tapasztalatcserén vettek részt a pedagógusok, melyen Kapornai Judit tankerületi központi igazgató köszönetét fejezte ki a látottak, a jó színvonalú és eredményes szakmai munka felett. Elmondta: színes a paletta, a módszerek tárháza a fejlesztéshez, s ezt alkalmazni is kell, mivel a bejövő tanulók figyelme, gondolkodása alacsonyabb szinten van, mint az elvárt, s ezen a pedagógusok feladata javtani. A bemutató órák pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy módszert vagy ötletet adaptálva elmozdulás történjen. Rövid távú célként határozta meg, hogy jól teljesítsen a gyerek, hosszú távúként pedig, hogy olyan munkaerőt, helyét megállni képes embert képezzen az iskola, aki az életben boldogul, s ezt első osztályban kell kezdeni.  

Nagy László mérési rendszergazda a jelenlévő pedagógusoknak hangsúlyozta: nem az a cél, hogy a gyerekekre még több terhet rakjanak. El kell mozdulni a képesség a készség fejlesztés irányába, viszont új módszerekkel, a változó világ kihívásaihoz, fejlődéséhez alkalmazkodva.  A képesség érték, a szellemi képességeket fel kell emelni, mert annak piaci értéke van.

Menü

Navigáció