A Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

Publikálva: 2020. december 21.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ az EFOP–4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívásban csaknem 483 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A beruházás megvalósítását a Kormány további, több mint 408 millió forint többletforrással támogatta.
Sajtóközlemény

A Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

2020.12.21.

 

A Székesfehérvári Tankerületi Központ az EFOP–4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívásban csaknem 483 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A beruházás  megvalósítását  a Kormány további, több mint 408 millió forint többletforrással támogatta.

Az "Iskola 2020" felhívás célja az állami fenntartású intézmények valós, helyi igényekre alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az érintett intézmények hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása. A projekt célkitűzései között szerepel, hogy a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök rendelkezésre álljanak.

A beruházás során beépítjük a tetőteret, ahol az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerint, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a fejlesztendő foglalkozások biztosításához egy kórusterem jön létre. Ezen kívül  4 kiscsoportos vagy egyéni foglalkoztatásra alkalmas fejlesztőhelyiséget alakítunk ki, amelyekhez új bútorokat is beszerzünk.

Emellett épületbővítéssel egy külön tánctermet is kialakítunk. A tornatermet teljesen felújítjuk, a szomszédságában pedig új tornaeszközökkel felszerelt sportudvart építünk.

A közbeszerzési eljárás 2020 novemberében eredményesen zárult. A nyertes ajánlattevő  2021 elején megkezdheti a munkálatokat, amelyek előreláthatólag 15 hónapot vesznek igénybe. A kivitelezés ideje alatt  az oktató nevelő munka biztosított lesz. Az iskolában tanuló 512 gyermek elhelyezése biztonságosan megoldható, a munkaterületek jól elhatároltan, diákok előtt lezártan biztosíthatók.

 

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00068

A projekt címe: Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

A támogatási szerződés eredeti beruházás tervezett összege: 482.912.228,- Ft

§  a projektben vállalt teljes műszaki tartalom megvalósítás érdekében a Kormány 408.482.986,- Ft többletforrás biztosításáról döntött, ebből

o   az EFOP keretében finanszírozható többletforrás összege: 274.158.359,- Ft

o   Magyarország központi költségvetéséből finanszírozható többletforrás összege: 134.324.627,- Ft

A projekt módosított összköltségvetése: 891.395.214,- Ft.

 

Menü

Navigáció