A Szákszendi Öveges József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Publikálva: 2018. november 5.

A Tatabányai Tankerületi Központ jelen projektjében a Szákszendi Öveges József Általános Iskola tanulást segítő tereit kívánja infrastrukturálisan fejleszteni.

Az iskolaépület pincéjében található, a tornateremhez kapcsolódó öltözők, vizesblokkok, mellékhelyiségek nagyon leromlott műszaki állapotban vannak, az udvaron található kézilabdapálya pedig balesetveszélyes. A projekt elsődleges célja a minőségi és befogadó oktatási környezet, valamint a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, amely emeli az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát, továbbá fokozza az intézmény eredményességét.

A 40 x 20 méter alapterületű aszfaltozott kézilabdapálya felújítása korszerű kültéri, öntött rendszerű, multifunkcionális sportburkolattal (gumiszőnyegre hordott EPDM őrleményt tartalmazó poliuretán réteg, gyártó például CONICA) valósul meg. A felújítás során a pálya körüli csapadékvízelvezető rendszert is szükséges kiépíteni, amelynek hossza 60 méter. (Tükörkészítés tömörítés nélkül tört vonalú felületen, folyóka ágyazatának elkészítése kavics kitöltéssel, folyóka fektetése előregyártott elemekből, lefedéssel.)

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek és az azok elérését szolgáló nyaktag felújítása, akadálymentesítése.

A pinceszinti öltöző – zuhanyozó helyiségcsoportok sürgős felújításra szorulnak. A helyiségekben hiányzik a falak talajnedvesség – talajvíz elleni szigetelése, ezért a vakolatok a belső térben erősen mállanak. A tornateremhez tartozó szociális blokk fejlesztése az alábbiak szerint valósul meg:
- padlóburkolat,
- oldalfal vakolatjavítása és festése,
- mennyezet vakolatjavítása és festése,
- csempeburkolat,
- kültéri szivárgórendszer és szellőztető coule kavicságy kialakítása,
- átszellőztetett előtétfal építése,
- akadálymentes öltöző - illemhely kialakítása.

A projekt közvetlen céljai:
- korszerű és hosszútávon fenntartható nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszerek biztosítása Szákszenden,
- biztonságos és jó közérzetet nyújtó iskolaépület létrehozása, amelyet a tanulók és a tanárok magukénak érezhetnek, ezért tudatosan óvnak, védenek,
- a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása,
- minőségi, méltányos, inkluzív nevelés-oktatás fizikai feltételeinek megteremtése,
- az intézmény akadálymentesítése, ezáltal az alapfokú közoktatási szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a különböző fogyatékkal élő gyermekek, valamint hozzátartozóik számára,
- a szabad levegőn tartott testnevelés órák számának növelése a gyermekek egészséges fejlődése érdekében.

Kedvezményezett neve: Tatabányai Tankerületi Központ
Projekt címe: A Szákszendi Öveges József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00113
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.
A támogatás összege: 20 272 083 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Menü

Navigáció