A Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

Publikálva: 2020. december 21.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ az EFOP–4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívásban csaknem 433 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A beruházás megvalósítását a Kormány több mint 396 millió forint többletforrással segítette.
Sajtóközlemény

A Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

infrastrukturális fejlesztése

2020.12.21.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ az EFOP–4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívásban csaknem 433 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A beruházás megvalósítását  a Kormány több mint 396 millió forint többletforrással segítette.

Az "Iskola2020" felhívás célja az állami fenntartású intézmények valós, helyi igényekre alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az érintett intézmények hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

A projekt célkitűzései között szerepel, hogy a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök rendelkezésre álljanak.

A beruházás során kétszintes épületszárnyat építünk a meglévő tornacsarnokhoz csatlakoztatva. Az új épület földszintjén egy többfunkciós közösségi teret alakítunk ki, amely alkalmas lesz számos művészeti ág befogadására, ünnepségek megtartására, sőt a mindennapi étkeztetés is megoldhatóvá válik itt. Az étkeztetéshez szükséges tálalókonyhát a földszinten helyezzük el, amelyhez mosdóblokk és egy akadálymentes mosdó is elkészül majd. Az új épületben fejlesztő termek, szaktantermek és szertárak és egy nyelvi labor is helyet kapnak.

A fejlesztés eredményeképpen az iskola tornacsarnokának üvegfelületeit korszerű alumínium nyílászárókra cseréljük. Az iskolaudvart teljesen megújítjuk, így esztétikus, modern szabadtéri környezetben töltheti el az ott tanuló 550 diák a tanórák közötti szabadidejüket.

 

A közbeszerzési eljárás 2020 novemberében eredményesen zárult. A nyertes ajánlattevő 2021 elején megkezdheti a munkálatokat, amelyek a tervek szerint 15 hónapig tartanak majd. Az oktató nevelő munka mindvégig zavartalan lesz. A tanulók elhelyezése biztonságosan megoldható, a munkaterületek jól elhatároltan, diákok előtt lezártan biztosíthatók.

 

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00071

A projekt címe: a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

 A támogatási szerződés eredeti beruházás tervezett összege: 432.896.337,- Ft

§  a projektben vállalt teljes műszaki tartalom megvalósítás érdekében a Kormány 396.641.700,- Ft többletforrás biztosításáról döntött, ebből

o   az EFOP keretében finanszírozható többletforrás összege: 284.155.460,- Ft

o   Magyarország központi költségvetéséből finanszírozható többletforrás összege: 112.486.240,- Ft

A projekt módosított összköltségvetése: 829.538.037,- Ft.

Menü

Navigáció