A móri Radnóti Miklós Általános Iskola és a fehérvárcsurgói Károlyi József Tagiskola infrastrukturális fejlesztése

Publikálva: 2020. december 21.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ az EFOP–4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívásban több mint egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a móri Radnóti Miklós Általános Iskola és a fehérvárcsurgói Károlyi József Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztésére. A beruházás megvalósítását a Kormány további 1,019 milliárd forint többletforrással támogatta.
Sajtóközlemény

A móri Radnóti Miklós Általános Iskola és a fehérvárcsurgói Károlyi József Tagiskola infrastrukturális fejlesztése

2020.12.21.

 

A Székesfehérvári Tankerületi Központ az EFOP–4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívásban több mint egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a móri Radnóti Miklós Általános Iskola és a fehérvárcsurgói Károlyi József Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztésére. A beruházás  megvalósítását a Kormány további 1,019 milliárd forint többletforrással támogatta.

Az "Iskola 2020" felhívás célja az állami fenntartású intézmények valós, helyi igényekre alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az érintett intézmények hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása. A projekt célkitűzései között szerepel, hogy a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök rendelkezésre álljanak.

A beruházás két helyszínen valósul meg:

Móron új tornatermet alakítunk ki öltözőkkel és vizesblokkal. A szabadidő hatékony eltöltésére, szakmai előadások tartására, akár megyei szintű versenyek lebonyolítására alkalmas modern, 100 fő befogadására alkalmas előadótermet alakítunk ki, amely hosszú távon biztosítja a tagintézmények számára is a felső tagozatos gyerekek esetleges befogadását négy osztályteremmel. A magas színvonalú tehetséggondozás érdekében olyan jól felszerelt szaktantermeket és szertárakat alakítunk ki, amelyekben a kor igényeinek megfelelő szinten folyhat az oktatás. Az épületben új könyvtár is helyet kap. A szakos tanítást végző tanárok felkészülését pedig  új tanári szoba segíti majd. Az új épületszárny akadálymentesítését is elvégezzük

A fehérvárcsurgói tagiskolában kialakítunk egy nyelvi labort és egy természettudományos szaktantermet korszerűsítünk. Öt tanteremet újítunk fel. A teljes homlokzat és a lapostető utólagos hőszigetelését is elvégezzük. Az elavult nyílászárókat korszerűekre cseréljük, valamint a fűtést is korszerűsítjük.

 

A közbeszerzési eljárás 2020 novemberében eredményesen zárult. A  nyertes ajánlattevő 2021 elején megkezdheti a munkálatokat, amelyek  a tervek szerint 18 hónapot vesznek igénybe.

A kivitelezés alatt az oktató nevelő munka biztosított lesz. Az iskolákban tanuló 670 gyermek elhelyezése biztonságosan megoldható, a munkaterületek jól elhatároltan, diákok előtt lezártan biztosíthatók.

 

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00069

A projekt címe: A móri Radnóti Miklós Általános Iskola és a fehérvárcsurgói Károlyi József Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése

A támogatási szerződés eredeti beruházás tervezett összege: 1.032.141.363,- Ft

§  a projektben vállalt teljes műszaki tartalom megvalósítás érdekében a Kormány 1.019.353.153,- Ft többletforrás biztosításáról döntött ebből

o   az EFOP keretében finanszírozható többletforrás összege: 467.858.637,- Ft

o   Magyarország központi költségvetéséből finanszírozható többletforrás összege: 551.494.516,- Ft

A projekt módosított összköltségvetése: 2.051.494.516,- Ft.

 

Menü

Navigáció