A Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Publikálva: 2018. november 13.

A Tatabányai Tankerületi Központ jelen projektjében a Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulást segítő tereit kívánja infrastrukturálisan fejleszteni.

A két régebbi épületszárnyban a tantermek és főként a vizesblokkok műszaki állapota nagyon leromlott, az 1989-es állapotnak megfelelő. Az épületrészek között beltérben akadálymentesen nem lehet közlekedni, infokommunikációs
akadálymentesítés nem történt. Az udvaron található kézilabdapálya aszfaltburkolata egészségtelen, illetve balesetveszélyes. A projekt elsődleges célja a minőségi és befogadó oktatási környezet, valamint a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, amely emeli az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát, továbbá fokozza az intézmény eredményességét.

A 40 x 20 méter alapterületű aszfaltozott kézilabdapályát korszerű kültéri, öntött rendszerű, multifunkcionális sportburkolattal (gumiszőnyegre hordott EPDM őrleményt tartalmazó poliuretán réteg, gyártó például CONICA) újítjuk fel. A meglévő burkolat alkalmas az új térburkolat fogadására. A pálya körüli csapadékvízelvezető rendszert is szükséges kiépíteni, amelynek hossza 120 méter. (Tükörkészítés tömörítés nélkül tört vonalú felületen, folyóka ágyazatának elkészítése kavics kitöltéssel, folyóka fektetése előregyártott elemekből, lefedéssel). A pályát egy oldalról megfelelő, három oldalról azonban elavult kerítés veszi körül, ezért az 5 méter kerítést 40 méter hosszan ki kell javítani.

Az emeleti tantermek és a természettudományi szaktanterem akadálymentesen nem közelíthetők meg, ezért az esélyegyenlőség követelményeinek megfelelően a következő tevékenységek valósulnak
meg:
- mindkét kültéri bejárati ajtó és legalább az egyik beltéri ajtó cseréje 90 cm széles szabad nyílásméretet biztosító, küszöb nélküli ajtóra,
- 6 db 100/210 méretű hagyományos ajtó cseréje korszerű, acéltorkos, 90 cm szabad nyílásméretet biztosító, küszöb nélküli ajtóra,
- a közlekedőterek padlóburkolata korszerű, greslap burkolatra történő cseréje,
- az előcsarnokban vakok és gyengénlátók tájékozódását segítő vezető sáv kialakítása a burkolatban,
- az emelet akadálymentes megközelítését lehetővé tevő rámpa építése.

Annak érdekében, hogy a természettudományi tanterem alkalmassá váljon korszerű információs és kommunikációs technológiák komplex eszközrendszerének fogadására, a projekt keretében megtörténik a terem elektromos felújítása, a padsorok ellátása elektromos árammal és informatikai kábelezéssel vagy korszerű, vezeték nélküli technológiával. A meglévő tantermek egyikében korszerű nyelvi labor épül, ennek érdekében a kijelölt terem elektromos felújítása valósul meg.

A projekt közvetlen céljai:
- korszerű és hosszútávon fenntartható nevelési-oktatási feltételrendszerek biztosítása Császáron,
- biztonságos és jó közérzetet nyújtó iskolaépület létrehozása, amelyet a tanulók és a tanárok magukénak érezhetnek, ezért tudatosan óvnak, védenek,
- az idegennyelvi oktatás színvonalának és hatékonyságának növelése,
- a természettudományos képzés erősítése korszerű előadóval,
- a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek javítása,
- minőségi, méltányos, inkluzív nevelés-oktatás fizikai feltételeinek megteremtése,
- az intézmény akadálymentesítése, ezáltal az alapfokú köznevelési szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a különböző fogyatékkal élő gyermekek, valamint hozzátartozóik számára,
- a szabad levegőn tartott testnevelés órák számának növelése a gyermekek egészséges fejlődése érdekében,
- az iskola egészségnevelési programjában szereplő tevékenységek körének bővítése.

Kedvezményezett neve: Tatabányai Tankerületi Központ
Projekt címe: A Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00116
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.
A támogatás összege: 49 962 970 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Menü

Navigáció