A Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola tornatermének és tantermeinek felújítása

Publikálva: 2018. november 8.

A Tatabányai Tankerületi Központ jelen projektjében a Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola tanulást segítő tereit kívánja infrastrukturálisan fejleszteni.

A projekt elsődleges célja a minőségi és befogadó oktatási környezet, valamint a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, amely emeli az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát, továbbá fokozza az intézmény eredményességét.

A belső átalakítási munkák során a tantermi falak vakolatjavítása és festése szükséges. Előre becsült falmennyiség: 175,00 m2, a mennyezet területe 312,00 m2. A tantermekben található parketta burkolatot korszerű, nagy kopásállóságú PVC burkolatra cseréljük. Az előre becsült mennyiség 312,00 m2. A tantermeket informatikai kábelezéssel vagy korszerű, vezeték nélküli technológiával látjuk el, hogy alkalmassá váljanak korszerű információs és kommunikációs technológiák komplex eszközrendszerének fogadására is.

A tornaterem és kiszolgáló helyiségei, valamint az iskola hátsó traktusában található termek akadálymentesen nem közelíthetőek meg, akadálymentesen nem használhatóak, akadálymentes vizesblokk és öltöző az épületben nincsen, infokommunikációs akadálymentesítés nem történt, ezért az esélyegyenlőség követelményeinek megfelelően a következő tevékenységek valósulnak meg:
- A tantermek és a tornaterem előtt 5% meredekségű rámpát alakítunk ki, becsült alapterületük egyenként 12,00 m2.
- A tornateremhez és a tantermekhez kapcsolódóan akadálymentes wc- zuhanyzó helyiséget alakítunk ki, amelynek előzetesen becsült alapterületi igénye 6,00 m2.

A projekt közvetlen céljai:
- korszerű és hosszútávon fenntartható nevelési-oktatási feltételrendszerek biztosítása Bokodon,
- biztonságos és jó közérzetet nyújtó iskolaépület létrehozása, amelyet a tanulók és a tanárok magukénak érezhetnek, ezért tudatosan óvnak, védenek,
- minőségi, méltányos, inkluzív nevelés-oktatás fizikai feltételeinek megteremtése,
- a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek javítása,
- az intézmény akadálymentesítése, ezáltal az alapfokú közoktatási szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a különböző fogyatékkal élő gyermekek, valamint hozzátartozóik számára.

Kedvezményezett neve: Tatabányai Tankerületi Központ
Projekt címe: A Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola tornatermének és tantermeinek felújítása
Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00119
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.
A támogatás összege: 20 350 878 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Menü

Navigáció