A Szigetvári Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program EFOP-3.3.5-17-2017-00043 173.784.522 Forint összegű támogatást nyert.


Projekt címe: Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Szigetvári Tankerületi Központban.

Támogatás mértéke(%-ban): 100%

A Szigetvári Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 EFOP-3.3.5-17 programjának keretében 20 intézmény bevonásával projektet valósít meg.

 A projekt során az intézményekben 2 tanév alatt 3560 tanuló számára olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok valósulnak meg, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása áll.

A kísérleti program célja, hogy egy újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje Magyarország kevésbé fejlett régióiban található intézmények 1.-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával.

 A projekt 2018. május 1-től indult és 2019. október 1-ig valósul meg.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával valósul meg.