Az eseményen a Tankerületi Tanács tagjai átvették megbízólevelüket Türk László igazgató úrtól.
Ezen kívül a Tanács elfogadta az ügyrendjét és megismerte a Debreceni Tankerületi Központ Antiszegregációs Munkacsoportjának 2018-2023-ig terjedő beszámolóját.

A Munkacsoport 9 állandó taggal jött létre, mely állandó tagok között jelen van az önkormányzat, az állami és az egyházi fenntartók képviselői, igazgatók, valamint a gyermekjóléti terület képviselője is. Az alakuló ülésen sor került a megbízások átadására, elfogadásra került az Antiszegregációs Munkacsoport Ügyrendje, valamint beszámoló hangzott el a Munkacsoport eltelt 5 éves működéséről.

Végezetül igazgató úr megköszönte a jelenlévők köznevelésben végzett munkáját és a Tankerületi Tanács működésében való aktív segítséget.

A Debreceni Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának tagjai

  • Türk László – tankerületi igazgató
  • Dr. Papp László – Megyei Jogú Városok Szövetségének delegáltja
  • Pajna Zoltán – Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége delegáltja
  • Porkoláb Gyöngyi – Nagycsaládosok Országos Egyesülete delegáltja
  • Pappné Gyulai Katalin – Klebelsberg Központ delegáltja
  • Posta László – Nemzeti Pedagógus Kar delegáltja
  • Zelenák Vanessza – a diákönkormányzatok delegáltja