Selye János Diáklaborhálózat kiépítése - Mátyás Király Gimnázium és Kollégium - Tájékoztató

Tájékoztató

Kedvezményezett:                       Siófoki Tankerületi Központ
Projekt címe:                                   Selye János Diáklaborhálózat
                                                          kiépítése
Projekt azonosító száma:              XIA-DIÁKLABOR-23-02
Támogatói okirat azonosítója:      NSZFH/643/000535-4/2023
A támogatás összege:                   19.964.325 Ft
Támogatás intenzitása:                 100 %
Projekt megvalósítás ideje:           2023.06.01.-2025.05.31.

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények 

A projekt konzorciumi formában valósul meg, melynek vezetője a Veszprémi Szakképzési Centrum (8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.). 

Megvalósítási helyszínek:

- Mátyás Király Gimnázium és Kollégium; 8640 Fonyód, Hunyadi János utca 3.,
- Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum, 8200 Veszprém, Iskola u. 4.
- Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1.
- Eötvös József Gimnázium és Kollégium, 2890 Tata, Tanoda tér 5.

Projekt célja:

A már meglévő diáklaborok fejlesztése konzorciumi formában.

Projekt részletes szakmai tartalma:

·         a kistérségben lévő általános iskolák diákjainak lehetőséget nyújt a természettudományos tárgyak kísérleti oldalának elsajátításának segítésére. A fizika tantárgyhoz kapcsolódó eszközbeszerzések célja a meglévő természettudományos felszerelések- a mechanika (gyorsuló mozgás vizsgálata lejtőn és vákuum csőben eső testeknél, mechanikai hullámok viselkedésének vizsgálata), optika (a fény tulajdonságainak vizsgálata az optikai eszközök hatására, képalkotások), hangtan és hullámtan (hangkeltés, rezonancia, hanglebegés) témakörök vizsgálatára alkalmas eszközökkel történő bővítése, továbbá a modern fizika szemléltetéséhez szükséges néhány alap bemutató eszköz beszerzése (háttérsugárzás mérése, kimutatása).
A kémia tárgykörében a kísérletek vegyszerigényét fedezik, a biológiából a vízminőség vizsgálatára alkalmas mikroszkóppark kiépítésére, és az “ember mérhető paramétereinek vizsgálata” témakörre helyezik a hangsúlyt. míg a földrajzban a geológia, csillagászat, klímaváltozásra összpontosítanak,
·         az iskola Erasmus+ projektjeibe bekapcsolódva, nyílt laborórákat, versenyeket, versenyfelkészítést, kísérleteket szerveznek, szakmai tapasztalatcsere lehetőségét biztosítva a jó gyakorlatok megismerésével és tudásmegosztással,
·         ezen kívül kutatópálya népszerűsítő előadásokat és gyakorlatokat szervezése,
·         a felsőoktatásba készülő diákoknak az emelt érettségi elméleti feladatain túl a gyakorlati feladatok gyakorlásának biztosítása egyéni és csoportos foglalkozásokon egyaránt,
·         csatlakozás a Selye János Diáklabor hálózathoz, illetve részvétel a magyarországi Diáklaborok Egyesülete által szervezett programokon.