A Balassagyarmati Tankerületi Központ két intézményvezetője folytathatja a megkezdett munkát

Kormány Zsoltné és Batta Tibor intézményvezetők a nevelőtestület többsége és a Balassagyarmati Tankerületi Központ támogatása mellett nyerték el a bizalmat arra, hogy a 2016-ban megkezdett intézményvezetői munkájukat tovább folytathassák iskolájukban.

Kormány Zsoltné a Ráday Gedeon Általános Iskola irányítását öt évvel ezelőtt kezdte meg, elsősorban az együttműködés és az esélyegyenlőség megteremtésének jegyében. A Ludányhalásziban működő intézményben hetven százalék feletti a hátrányos helyzetű tanulók aránya, így vezetőként legfontosabb feladata az ebből a helyzetből fakadó hátrány csökkentése, a szülőkkel és a társszervekkel való hatékony együttműködés megteremtése volt. A tanítói végzettségű, jó kommunikációs és empatikus képességgel bíró Kormány Zsoltné vezetőként mind a szülőkkel, mind a pedagógusokkal olyan szoros kapcsolatot alakított ki, mely a közös munkát, a tanulók megsegítését sikerre tudta vinni. Pedagógusi elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy ebben a nehéz munkában nemcsak a pedagógusokat és a szülőket, de az iskola tanulói közösségét is maga mellé tudta állítani. Munkatársaival különböző esélyteremtő iskolai programokat, felzárkóztató tevékenységeket valósít meg, és minden pályázati lehetőséget megragad annak érdekében, hogy intézménye a 21. századi követelményeknek eleget tudjon tenni. Sikeresen valósított meg több uniós és hazai finanszírozású pályázatot, így került sor például a Példakép táborra, a Szülő-Suli programra, az Útravaló-Macika vagy az egészségfejlesztési pályázaton való részvételre. Sikeres és kitartó munkájában a Balassagyarmati Tankerületi Központ és az iskola pedagógusai is támogatják.

Batta Tibor a Berceli Széchenyi István Általános Iskola vezetői megbízását nyerte el a következő öt évre. Batta Tibor 2013-ban megbízott intézményvezetőként, majd 2016-tól intézményvezetőként látta el Bercelen a vezetői feladatokat. Munkája során fontosnak tartja, hogy az iskola ne csupán az ismeretek átadásának helyszíne legyen, hanem jelenkorunk társadalmi igényeinek megfelelően, a tanulók kreativitását is erősítse, valamint segítsen eligazodni az őket körülvevő digitális világban. Munkatársaival és a szülőkkel szoros együttműködésre törekszik, hiszen szerinte ez a sikeres iskola kulcsa. Az intézmény az elmúlt hónapokban nagy átalakuláson ment keresztül. Egy csaknem egymilliárd forintos, uniós pályázat segítségével teljesen megújult a berceli iskola, amely így a jelen kor elvárásainak megfelelő körülményeket biztosít az ott tanulók és tanítók részére. Korszerűen felszerelt tantermekben tanulhatnak a diákok, ezen felül a pályázatból szaktantermeket, szertárhelyiségeket, nyelvi labort, közösségi tereket, az alapfokú művészeti oktatáshoz szükséges termeket, illetve a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges speciális termeket alakítottak ki, bővült továbbá a tornaterem és az iskolaudvar is. Ez a beruházás is hozzájárul ahhoz a munkához, amelyet igazgató úr évek óta csapatával megvalósít a nyugat-nógrádi településen. Batta Tibor vezetői képességét dicséri, hogy vezetői ciklusa alatt - a sok gonddal és megoldandó napi problémával tűzdelt építkezés hónapjait is ideértve - olyan csapattá kovácsolta össze az iskola dolgozói közösségét, amely immár képes a közösen kialakított célokért közösen, egy emberként tenni.

 A most kinevezett igazgatók munkájukban hatékonyak és sikeresek, a napjainkat meghatározó vírushelyzetben is helytállnak, és a jövőben innovatív törekvésekkel szeretnék tovább vezetni intézményeiket. Eddigi munkájukhoz gratulálunk, és a következő 5 évre mindkét intézményvezetőnek sok sikert kívánunk!