A projekt a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósul meg.

A projekt a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósul meg.

Projektidőszak: 2023.03.01-2023.08.31.

Projekt költségvetés: 183.358.867 Ft, mely 100% mértékű, vissza nem térítendő támogatás

A projekt kedvezményezettje: Kaposvári Tankerületi Központ

A projekt megvalósítási helyszínei:

1.      Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi Dániel Tagiskola
OM azonosító: 033966
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c.  

2.      Mezőcsokonyai Általános Iskola Somogysárdi telephelye
OM azonosító: 203472
7435 Somogysárd, Fő utca 2.

3.      Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézménye
OM azonosító: 201003
7500 Nagyatád, Árpád utca 2.

4.     Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola
OM azonosító: 201315
7562 Segesd, Iskola utca 1.

5.      Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, EGYMI és Kollégium
OM azonosító: 038552
7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.

A projekt célja:

A projektben érintett 5 iskola elektromos terhelését lényegesen kisebbre tervezték, és kialakításukban az elektromos hálózatok nem felelnek meg a 21. századi digitális oktatási környezet kihívásainak. A rendelkezésre álló IKT eszközök használhatóságához szükséges a stabil, korszerű elektromos hálózat, biztosítva a modern tanulási környezetet, és a minőségi oktatásban való részvétel lehetőségét a vidéki tanulók részére is.


Az 5 helyszínen az alábbi fejlesztések valósulnak meg:


1. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi Dániel Tagiskola

A kivitelezéssel érintett terület a meglévő általános iskola épületbelső erősáramú hálózatának felújítása, szabványosítása történik. Sor kerül a projekt keretében a hálózati elosztók és azok megtáplálását biztosító rendszer korszerűsítésére, az érintésvédelmi hiányosságok megszüntetésére, a lépcsőházakban, folyosókon a biztonsági világítás kialakítására és az üzembiztonság javítását biztosító áramkörök felújítására.


2. Mezőcsokonyai Általános Iskola Somogysárdi telephelye

A meglévő tornacsarnok meglévő világítása és erősáramú elosztója kerül szabványosításra, valamint az épület villamosenergia ellátását biztosító új elosztó berendezés és új energiahatékony világítás kerül kialakításra. Ezen kívül a tornaterem villámvédelemi rendszere is kiépítésre kerül.


3. Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézménye

Jelen pályázattal az iskolaépületben az erősáramú hálózat korszerűsítése történik a nagyobb üzembiztonság érdekében, valamint a szerelvények egységesítésre kerülnek. A szerelvények egységesítése a világítástechnikai terv felmérései alapozták meg, melyből megállapítást nyert, hogy kevesebb lámpatest is elegendő lenne a villamoshálózat korszerűsítése esetén.

Ennek érdekében új vezeték hálózat kerül kiépítésre, amely kábelcsatornákban kerül elhelyezésre részben az épületszerkezetek miatt, részben pedig a helyreállítások költségeinek csökkentése érdekében. A tantermekbe a világítási kapcsolók alatt takarító dugalj, az interaktív táblákhoz pedig 3 csatlakozó aljzat kerül elhelyezésre. Az energiatakarékosságot figyelembe véve a mosdókban, öltözőkben, közlekedési területeken mozgás érzékelős lámpatestek tervezettek.

A szinti elosztók cseréje szükséges, ezért jelen fejlesztés keretében tervezett annak elvégzése. Megvalósul a szinti elosztók cseréje mellett, a tantermekben található kiselosztók korszerűsítése is. A szinti elosztókból minden terembe 1 db világítási és 1 db dugalj áramkör, a mosdóhelyiségekbe pedig 1 db világítási áramkör kialakítása tervezett. Az informatikai szaktanteremben saját elosztó tervezett, amelyből a számítógépek dugaljait külön-külön lehet áramtalanítani.

Jelen felújítás során a földszinti helyiségek villamoshálózata is korszerűsítésre kerülnek, a felesleges kiselosztók elbontásra, a szükséges kiselosztók és áramkörök kialakításra kerülnek.


4. Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola

Az iskolaépületben az erősáramú hálózat korszerűsítése tervezett a nagyobb üzembiztonság érdekében, valamint egységesítésre kerülnek a szerelvények, korszerűsítésre kerülnek a világítótestek. Az új vezetékek kábelcsatornában kerülnek elhelyezésre részben az épületszerkezetek, részben pedig a helyreállítási költségek csökkentése miatt.


5. Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, EGYMI és Kollégium

Az épület villamoshálózata és elosztó rendszere régi, elavult, a világító testek által elérhető épület energetikai paraméter nem felel meg a jelenleg hatályos szabványoknak, ezért fejlesztés, korszerűsítés szükséges.

Jelen fejlesztés során tervezett az épület energetikai paramétereinek javítása az elavult világítási rendszer korszerűsítésével és LED-es lámpatestek beépítésével. Az elektromos hálózat korszerűsítése során a régi alumínium-vezetékezés és a régi elosztó szekrények elbontásra kerülnek, és korszerű elosztók kerülnek kialakításra áramvédő kapcsolókkal a belőlük kiinduló réz vezetékezéssel.


A felújítás során a projektarányos akadálymentesítés és az infokommunikációs akadálymentesítés is biztosításra kerül.