Tájékoztatás az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény alapján

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) értelmében:

1. § (1) A Kormány rendeletében nyári, illetve téli igazgatási szünetet (a továbbiakban együtt: igazgatási szünet) rendelhet el.

2. § (1) Az igazgatási szünet […] valamennyi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 2. § (1) bekezdése szerinti kormányzati igazgatási szervre (a továbbiakban: kormányzati igazgatási szerv) és a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyre vonatkozik.

3. § (1) Az igazgatási szünet időtartama alatt – a 4. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a kormányzati igazgatási szerv feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik.

A 407/2023. (VII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik a 2023. évi téli igazgatási szünet időtartamáról, mely: 2023. december 27. (szerda) – 2023. január 1. (hétfő). Első munkanap: 2023. január 2. (kedd)

Figyelem! Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a törvény 3. § (2) bekezdésében részletezett határidőkbe.

Kozmáné Derda Edit sk.

tankerületi igazgató