A Balassagyarmati Tankerületi Központ közleménye igazgatási szünetről, ügyintézési határidőről és a küldemények érkeztetéséről.

A Balassagyarmati Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) tájékoztatja ügyfeleit, hogy az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján 2023.12.27-től 2023.12.29-ig igazgatási szünetet tart. 

Az igazgatási szünet időtartama az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1., 2., 3. és 7. pontja alapján nem számít bele

- a Tankerületi Központ előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, 

- azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben a Tankerületi Központ vagy annak vezetője félként vagy a fél képviselőjeként vesz részt, ideértve azokat az eljárásokat is, amelyekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény soronkívüliséget ír elő, 

- a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe, valamint

- a közérdekű adat megismerésére irányuló igények, a panaszok és közérdekű bejelentések ügyintézésének határidejébe. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Tankerületi Központnál a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel. A Tankerületi Központ hivatali tárhelyére, valamint postacímére érkező küldemények az igazgatási szünet időtartama alatt nem kerülnek átvételre, a beadványok személyesen nem nyújthatók be. 

A fentiekkel kapcsolatosan a Tankerületi Központ kéri az ügyfelek szíves megértését és együttműködését.