A tankerületi központ a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet 24. § (1b) bekezdés szerinti február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, mely szerint a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, a Tatabányai Tankerületi Központ jelen tájékoztatót adja ki a tankerület illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzeteiről.

Általános iskolák felvételi körzetei:
•    Ács_1. sz. melléklet
•    Komárom_2. sz. melléklet
•    Oroszlány_3. sz. melléklet
•    Tata_4. sz. melléklet
•    Tatabánya_5. sz. melléklet
•    Tatabányai Tankerületi Központ illetékességi területén lévő iskolák_6. sz. melléklet

A mellékletek a Közérdekű adatok menüpontban is megtalálhatók.

E-mail címek általános iskolai beiratkozáshoz - 2020/2021. tanév