EFOP-4.1.3-17-2017-00460

Lökösházi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00460

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 44.939.477.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Folyamatban lévő

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása,

• közösségi terek fejlesztése,

• mindezek által a nevelési-oktatási környezet, ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága:

Lőkösháza község egyetlen oktatási intézménye a mi általános iskolánk. Statisztikai értelemben két feladat ellátási hellyel működünk.

Intézményünkben kiemelt szerepet kap az alapkészségeket fejlesztő tárgyak tanítása mellett az egészséges életmód kialakítását, környezettudatos szemlélet formálását szolgáló tevékenységek bevonása a mindennapi iskolai életbe. Az esztétikus környezet, a sport, a mozgás a gyerekek számára igen fontos, nevelő értékű. Rendelkezünk ugyan sportudvarral, tornateremmel, amely biztosítja a gyerekek számára a szabad mozgás lehetőségét, de ezek állapota nem megfelelő. Az udvart pályázatok útján kívánjuk a közeljövőben „zöldíteni”, fajátékokkal felszerelni.

A tanítás két épületben zajlik, melyek az út két oldalán, egymással szemben helyezkednek el. A főépületben a felső tagozat, a tornaterem és a közösségi térként funkcionáló aula található. Itt helyezkednek el az irodák és kiszolgáló helységek is. A 2. sz. épületben az 1-4. osztályaink kerültek elhelyezésre, de itt kapott helyet a fejlesztő-szoba és a technika tanműhely is.  Nem szerencsés, de az épületek között tanulóink és pedagógusaink átjárni kényszerülnek, hiszen mindkét épületet használja minden évfolyamunk.

Sajnálatos, hogy az épületek erősen elhasználódtak, felújításra szorulnak. A tervezett felújítás az Alapítók útja 22.sz. alatti főépületünket érintené.

Itt a nyílászárók nem hőszigeteltek, cseréjük régen időszerű. A falak külső vakolata sérült, málladozik. Az udvar felőli bejáratunk feletti esővédő kiszögellés balesetveszélyes, omladozó. Az esőcsatornák sérültek, folyamatosan javítjuk, de így sem töltik be szerepüket.

A folyosó cementlappal burkolt, több mint 50 éves. A tantermek aljzata bitumenbe rakott parketta, melynek felületét néhány évtizede olajozással próbálták tartósítani, így nem javítható felcsiszolással sem.

 A tető héjazata elavult, nagyobb esőzéseknél előfordulnak beázások. A világítás-fűtés korszerűtlen. Az osztálylétszámok csökkenése miatt szükséges a nagyobb termek átalakítása, hogy megfelelő számú helységgel rendelkezzünk a tanórán kívüli szakkörök, tehetséggondozás és felzárkóztatást szolgáló tevékenységekhez is.

A termek bútorzata, több évtizedes, korszerűtlen, kopott. A természettudományos tárgyak oktatásához szükségünk lenne modern szemléltető eszközökre, új tároló szekrényekre, polcokra.

A felújítandó épületrészben jelenleg 2 nagy alapterületű osztályterem, 1 kisterem, 2 irodahelység és egy irattár található. Az átalakítással még 1 osztályterem, 1 fejlesztő szoba és egy szociális helység is kialakítható lenne.

A pedagógusok jó közérzetét fokozná a nevelői szoba felújítása: nincs elegendő munkaterület, saját fiók sem jut mindenkinek. Nincs a nevelőiben számítógép, nyomtató. Pedagógusaink többsége saját informatikai eszközét használja. Szükséges ide is új bútorzat, padlócsere. Ugyanez mondható el irodahelységeinkről is. Technikai dolgozóink számára szükséges szociális helység kialakítása, ami most nincs. Ide szeretnénk elhelyezni étkezésre alkalmas asztalt, mikrohullámú sütőt és hűtőszekrényt is, melyet pedagógusaink is használhatnának.

Irodáink berendezése is elavult: padlócsere, világító testek és korszerűbb bútorzat kellene.

Rendelkezünk tornateremmel, és hozzá tartozó 2 öltözővel, vizesblokkal, melyet 1990-ben adott át az Önkormányzat. Azóta nem volt teljesen felújítva, itt-ott beázik. Leginkább az öltözők lapos tetőzetét kellene szigetelni, mert a folyamatos beázástól csak a ráhelyezett UV-fólia borítás menti meg, a világítását, szellőző rendszerét is korszerűsíteni kellene.

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

Falazás és egyéb kőművesmunka, ácsmunka, vakolás és rabicolás, tetőfedés. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, bádogozás. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése. Felületképzés, szigetelés. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés.

Emellett a projekt keretében IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver is beszerzésre kerül.

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.